Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała nr 236/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środka trwałego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-13
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 13:27

Uchwała nr 235/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na najem lokalu użytkowego (mieszkanie służbowe) na okres 5 lat, położonego w budynku szkoły Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-12-13
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-02-02 14:33

Uchwała nr 234/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 13:21

Uchwała nr 233/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2017 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 13:17

Uchwała nr 232/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-30
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 13:10

Uchwała nr 231/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-21
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 13:07
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 13:09

Uchwała nr 230/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 13:05

Uchwała nr 229/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres jednego roku lokali użytkowych znajdujących się w internacie Zespołu Szkół Rolnicze centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 13:01

Uchwała nr 228/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2026.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-14
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 12:57

Uchwała nr 227/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-07
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 12:54

Uchwała nr 226/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-11-07
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-01-15 12:47

Uchwała nr 225/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody Trwałemu Zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres trzech lat pomieszczenia na I piętrze w internacie Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-01-15 12:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2018-01-15 12:37

Uchwała Nr 224/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-07 12:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-11-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-07 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-07 12:27

Uchwała Nr 223/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/6, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-07 12:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-11-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-07 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-07 12:27

Uchwała Nr 222/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartał 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-07 12:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-11-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-07 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-07 12:27

Uchwała Nr 221/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-07 12:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-11-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-07 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-07 12:27

Uchwała Nr 220/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radziejów na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-25 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08

Uchwała Nr 219/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat boksu garażowego nr 20 położonego na działce numerze ewidencyjnym 666/7 o pow. 0,2162 ha przy ul. Szpitalnej 3, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-25 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08

Uchwała Nr 218/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-25 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08

Uchwała Nr 217/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-25 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08

Uchwała Nr 216/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" oraz skierowania go do konsultacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-25 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08

Uchwała Nr 215/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakreśie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 - 2019 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-25 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08

Uchwała Nr 214/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-10-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-25 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-25 12:08

Uchwała Nr 213/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:23

Uchwała Nr 212/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:19

Uchwała Nr 211/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:16

Uchwała Nr 210/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:13

Uchwała Nr 209/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/24, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-05 12:09

Uchwała Nr 208/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-07
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:49

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:49

Uchwała Nr 207/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:47

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:47

Uchwała Nr 206/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:43

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:43

Uchwała Nr 205/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania „Stypendium Starosty Radziejowskiego” za najlepszy wynik egzaminu maturalnego w danym zespole szkół, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:37

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:37

Uchwała Nr 204/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:29

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:29

Uchwała Nr 203/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2017-2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:25
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 12:25

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:25

Uchwała Nr 202/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:18

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:18

Uchwała Nr 201/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną przez utylizację środków trwałych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:12

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:12

Uchwała Nr 200/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:02

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 12:02

Uchwała Nr 199/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:59

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:59

Uchwała Nr 198/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:55

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:55

Uchwała Nr 197/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:50

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:50

Uchwała Nr 196/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie (motocykla)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:45
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 11:45

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:45

Uchwała Nr 195/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:33

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:33

Uchwała Nr 194/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/30, w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:30

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:30

Uchwała Nr 193/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/31, w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:27

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:27

Uchwała Nr 192/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 666/8, w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:23
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 11:26

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:23

Uchwała Nr 191/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano „Stypendium Starosty Radziejowskiego” na koniec roku szkolnego 2016/2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:09
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 11:09

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 11:09

Uchwała Nr 190/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:57
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 10:57

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:57

Uchwała Nr 189/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego Phanton 4PRO +DJI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:52

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:52

Uchwała Nr 188/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zdjęcie z ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie środka trwałego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:48
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 10:47

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:48

Uchwała Nr 187/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:43

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:43

Uchwała Nr 186/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:39

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:39

Uchwała Nr 185/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:36

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:36

Uchwała Nr 184/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:32
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 10:32

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:32

Uchwała Nr 183/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:28
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 10:28

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:28
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 10:27

Uchwała Nr 182/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:19
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 10:19

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:19

Uchwała Nr 181/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:36

Uchwała Nr 180/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres pięciu lat lokalu użytkowego o pow. 18,56 m2 przeznaczonego na prowadzenie sklepiku szkolnego, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:34

Uchwała Nr 179/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:32

Uchwała Nr 178/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres trzech lat boksu garażowego nr 22 położonego na działce numerze ewidencyjnym 666/7 o pow. 0,2162 ha przy ul.  Szpitalnej 3, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:31

Uchwała Nr 177/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat pomieszczeń kuchni znajdujących się na działce o nr ewid. 666/13, położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:27
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-04-19
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:27

Uchwała Nr 176/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:25

Uchwała Nr 175/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:22

Uchwała Nr 174/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2016 - 2026 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:21
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:21

Uchwała Nr 173/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:18

Uchwała Nr 172/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wydzierżawienie Gminie Radziejów, na okres dziesięciu lat działki o nr ewid. 112/48 o pow. 0,0327 ha położonej w miejscowości Broniewek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:17

Uchwała Nr 171/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:14

Uchwała Nr 170/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie (samochodu osobowego Ford Fiesta 1.1 iCLX) 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:12

Uchwała Nr 169/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie (samochodu osobowego Seat Ibiza CLX) 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:10

Uchwała Nr 168/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 9 m2 przeznaczonego na Sklep Medyczno - Rehabilitacyjny, znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdfrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-21
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:08

Uchwała Nr 167/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zakłądu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:05
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:05

Uchwała Nr 166/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zakłądu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:04

Uchwała Nr 165/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia liczby uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 13:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 13:01

Uchwała Nr 164/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:59

Uchwała Nr 163/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 marca 2017 r. w sprawiepowołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-03-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:57

Uchwała Nr 162/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formy przekzywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Radziejowskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie i Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:54
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-02-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:54

Uchwała Nr 161/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:51
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-02-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:51

Uchwała Nr 160/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na biuro na okres dziesięciu lat, położonego na I piętrze w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-02-07
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:48

Uchwała Nr 159/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-01-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:44

Uchwała Nr 158/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2016 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-01-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:43

Uchwała Nr 157/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2017 roku poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-01-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:40

Uchwała Nr 156/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-01-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-01-20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:37

Uchwała Nr 155/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-01-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:35

Uchwała Nr 154/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie (samochodu osobowego Volkswagen Polo 1.3).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 12:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-01-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:32

Uchwała Nr 153/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/31, w drodze piątego przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-01-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:30

Uchwała Nr 152/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/30, w drodze piątego przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:28
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-01-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 12:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 12:28

Uchwała Nr 151/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 666/8, w drodze piątego przetargu ustnego nieograniczonego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 11:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Danielak
   data wytworzenia: 2017-01-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-29 11:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83237
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-02 14:33:36