Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 213/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2017 roku

Uchwała Nr 212/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie

Uchwała Nr 211/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 210/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 209/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/24, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr 208/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 207/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

Uchwała Nr 206/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 205/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania „Stypendium Starosty Radziejowskiego” za najlepszy wynik egzaminu maturalnego w danym zespole szkół, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski

Uchwała Nr 204/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 203/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2017-2026

Uchwała Nr 202/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2017 roku

Uchwała Nr 201/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną przez utylizację środków trwałych

Uchwała Nr 200/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2017 roku

Uchwała Nr 199/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 198/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Uchwała Nr 197/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Uchwała Nr 196/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie (motocykla)

Uchwała Nr 195/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 194/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/30, w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr 193/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/31, w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr 192/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów przy ul. Szpitalnej, w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 666/8, w drodze szóstego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr 191/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano „Stypendium Starosty Radziejowskiego” na koniec roku szkolnego 2016/2017

Uchwała Nr 190/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Uchwała Nr 189/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego Phanton 4PRO +DJI

Uchwała Nr 188/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zdjęcie z ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie środka trwałego

Uchwała Nr 187/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2016 rok

Uchwała Nr 186/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 185/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 184/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Uchwała Nr 183/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie

Uchwała Nr 182/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:19
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-03 10:19

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 10:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18556
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-02 14:33:36