Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Pawła Ciesielskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 112/3 w miejscowości Pocierzyn, gm. Osięciny, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´12,59”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º41´17,37”     długości geograficznej wschodniej

-pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 112/3 w miejscowości Pocierzyn, gm. Osięciny  dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w okresie od 15 kwietnia do 15  września , w ilości:

 

Qmax.h.  = 2,5  m3/h

                                                                                                     Qśr.d   =  10  m3/d

    Qmax .r   = 1 500  m3/r

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-19 12:08

Informacja

WYNIK I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przetarg nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radziejowie oznaczonej numerem geodezyjnym 691/24 o pow. 8,6544 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN) wraz z drogami dojazdowymi funkcji dróg publicznych klasy L-lokalnej, funkcji dróg publicznych klasy D-dojazdowej, księga wieczysta nr WL1R/00027389/6, który  odbył się w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, zakończył się wynikiem negatywnym.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-12-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-19 12:01

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017, poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Mieczysław Maciejewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 220/1 obręb Byczyna, gm. Dobre, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º39´20,11”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´36,99”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 220/1 w miejscowości Byczyna, gm. Dobre dla potrzeb deszczowania upraw rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Byczyna, gm. Dobre  w okresie
od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h. = 9,8 m3/h

Qśr.d= 57,65 m3/d

Qmax.r= 8820 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-15 13:30

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017, poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Mieczysław Maciejewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 82/1 obręb Byczyna Kolonia, gm. Dobre, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º40´26,92”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º36´43,64”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich, ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 82/1 w miejscowości Byczyna Kolonia, gm. Dobre dla potrzeb deszczowania upraw rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Byczyna Kolonia, gm. Dobre  w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h. = 9,5 m3/h

Qśr.d= 55,88 m3/d

Qmax.r= 8550 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-15 13:28

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017, poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Rafała Kaniewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego - obudowy studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 74/4 w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º39´0,63”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´54,06”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej
na dz. o nr ewid. 74/4 w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów dla potrzeb deszczowania upraw rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów  w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h. = 20 m3/h

Qśr.d= 86 m3/d

Qmax.r= 13 125 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-15 13:26

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Bartosz Lewandowski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 31
w miejscowości Wąsewo, gm. Radziejów, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º35´37,44”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´46,92”     długości geograficznej wschodniej

-pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej na dz.
o nr ewid. 31 w miejscowości Wąsewo gm. Radziejów  dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych o łącznej powierzchni ok. 12 ha  w okresie od 15 kwietnia do 15  września , w ilości:

Qmax.h.  = 20,0  m3/h

    Qśr.d   =  117,65  m3/d

    Qmax .r   = 18 000,00  m3/r

w ramach zatwierdzonych przez Starostę Radziejowskiego decyzją znak: O.T.II.6531I39.2017 zasobów eksploatacyjnych z utworów neogeńskich w wysokości Qekspl.= 20 m3/h przy depresji S=10,1.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-15 13:23

Ogłoszenie - wykaz

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie informuję, że od 14 grudnia 2017 r. przez 21 dni, tj. do 4 stycznia 2018 r.  zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58, i siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia  od 5 stycznia 2018 r. na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym: lokalu użytkowego (mieszkanie służbowe)  przy ul. Kościuszki 58. Wyżej opisana nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, znajdująca się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Włodarski
  data wytworzenia: 2017-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-15 11:02

Informacja

 

 

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jana Rumaniec prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Jan Rumaniec Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy MŁYN GOSPODARCZY w Dobrem z siedzibą:ul. Dworcowa 38, 88-210 Dobre  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Dobre, tj. kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mmścieków przemysłowych z ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 455 przy ul. Dworcowej 38 w m. Dobre, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, w ilości:

    Qmax.h.  = 0,78  m3/h

    Qśr.d   =  2,5  m3/d

    Qmax .r   = 630,0  m3/r

 

-wprowadzanie do ziemi poprzez drenaż rozsączający wód opadowych i roztopowych odwodnienia utwardzonego terenu części działki o nr ewid. 465/2 przy ul. Dworcowej 38 w miejscowości Dobre po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych,  w ilości:

 

Qmax.s.  = 36,4  l/s

Qmax.h.  = 32,76  m3/h

    Qśr.d   =  4,2  m3/d

    Qmax .r   = 1680,0  m3/r

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-14 13:58

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 1. Robinia akacjowa – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Stary Radziejów Wieś.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-13 10:08

Informacja

 Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Mariusza Jankowskiego zam. Iłowo 3, 87-875 Topólka  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 2 w miejscowości Znaniewo, gm. Topólka, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º31´19,21”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º42´10,04”     długości geograficznej wschodniej

-pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 2 w miejscowości Znaniewo gm. Topólka  dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 15 kwietnia do 15  września, w ilości:

Qmax.h.  = 6,0  m3/h

    Qśr.d   =  35,29  m3/d

    Qmax .r   = 5 400  m3/r

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-13 09:24

Informacja

 

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Jacka i Lidię Jakubowskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego GB na rurociąg Ø 30 cm i dł. 70 m na działce o Nr ewid. 114/1
w obrębie ewid. Szostka, gm. Radziejów, wg współrzędnych geograficznych:

Początek rurociągu:

N: 52º40´10,55”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º28´40,44”     długości geograficznej wschodniej

Koniec rurociągu:

N: 52º40´8,34”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º28´38,01”     długości geograficznej wschodniej

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-11 12:57

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Sebastiana Szymczaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

-pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 280 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º40´23,72”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º41´11,47”     długości geograficznej wschodniej

dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 15 kwietnia do 15  września, w ilości:

Qmax.h.  = 2,0  m3/h

    Qśr.d   =  8,0  m3/d

    Qmax .r   =  1 200  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińskla
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-08 15:09

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Topola czarna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 35 położonej  

 w miejscowości Kwilno, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 08:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-08 08:14

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Klon jesionolistny – 9 szt., znajdujący się na działce o nr ewid. 105/3 położonej  

 w miejscowości Opatowice, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-08 08:12

I przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 691/6 o pow. 1,1748ha ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest pod teren zieleni parkowej i wód stojących (3ZP/W), księga wieczysta nr WL1R/000027389/6,

Cena wywoławcza działki nr 691/6   -  74600  zł netto, wadium   7500 zł

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do  1 stycznia 2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-04 08:16

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 4 grudnia 2017 r. przez 21 dni tj. do 25 grudnia 2017 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i dzierżawy od 1 stycznia 2018 r. na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym: pomieszczenia biurowe znajdujące się w budynkach administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki 20/22 i przy ul. Kościuszki 58, dwa garaże znajdujące się przy ul. Armii Krajowej w Radziejowie. Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-04 08:13

Decyzja GB.I.6821.8.29.2015

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j./ oraz art.124b, art. 124a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka z dnia 03.06.2015 r. (data wpływu 10.06.2015 r.) w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym Ruszki, gmina Osięciny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 171, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w celu przeprowadzenia prac związanych z remontem linii napowietrznej SN-15kV, polegających na wyminie przewodów istniejącej linii napowietrznej.

Starosta Radziejowski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

o r z e k a

 1. Udostępnić nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Osięciny, obręb Ruszki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 171 celem wykonania czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15kV, polegających na wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej.
 2. Udostępnieniu nieruchomości podlega pas technologiczny o szerokości 6m i długości 17 m, podany we wniosku
 3. Ustanawia obowiązek udostępnienia nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej decyzji, na okres 6 miesięcy od daty zajęcia nieruchomości.
 4. Zobowiązuje się ENERGA OPERATOR S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Łuczaka do przywrócenia nieruchomości wymienionej w pkt.1 niniejszej decyzji, do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu remontu. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty stosuje się art.128 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 5. Za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w skutek czynności o których mowa w pkt.1 niniejszej decyzji, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub osobą , której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a ENERGA OPERATOR S.A. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości wymienionej w pkt.1 i określony w niniejszej decyzji, Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podejmie postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.
 6. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej

 

drukuj (Decyzja GB.I.6821.8.29.2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-01 10:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
   data wytworzenia: 2017-12-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-12-01 10:42

I przetarg ustny nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

o g ł a s z a

I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 20  usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza wynosi 120,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Nieruchomość garażowa, stanowi własność powiatu radziejowskiego – obecnie jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2017 r. o godz.11ºº w siedzibie  SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17,00 zł. w terminie do dnia 22.12.2017 r. w kasie SP ZOZ lub na konto : KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr (054) 285 62 77.

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-28 08:03

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 23 listopada 2017 roku przez 21 dni, tj. do dnia 13 grudnia 2017 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki nr 1533 o powierzchni 0.0100 ha objętej księgą wieczystą numer WL1R/00002445/6 oraz działki nr 1538/8 o powierzchni 0.1098 ha objętej księgą wieczystą numer WL1R/00036084/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-23 09:40

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 21 listopada 2017 roku przez 21 dni, tj. do dnia 11 grudnia 2017 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Jerzyce, gmina Piotrków Kujawski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 92 o powierzchni 0.4000 ha oraz działki 1/2 o powierzchni 0.1445 ha objętej księgą wieczystą numer WL1R/00035779/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-21 08:32

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 21 listopada 2017 roku przez 21 dni, tj. do dnia 11 grudnia 2017 r., zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Biskupice, gmina Radziejów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 20/3 o powierzchni 0.1060 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1R/00032108/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-21 08:32

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 18.12.2017r. po złożeniu wniosku  przez firmę PW PRASMET Marek Granczewski ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów REGON:910229416 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne
o następujących kodach:

 

 Odpady inne niż niebezpieczne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

2.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

3.

12 01 99

Inne niewymienione odpady

4.

15 01 04

Opakowania z metali

5.

16 01 17

Metale żelazne

6.

17 04 05

Żelazo i stal

7.

19 10 01

Odpady żelaza i stali

8.

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

9.

19 12 02

Metale żelazne

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-18 14:14

zawiadomienie

  Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 )

 

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 05.12.2017r. po złożeniu wniosku  przez firmę FORUM LOGISTICS Spółka
z o.o. ul. Pilchowicka 27, lok. 3 E, 02-175 Warszawa REGON: 365634348
oddział Nowa Wieś, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

2.

13 01 04*

Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

3.

13 01 05*

Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganiczne

4.

13 01 09*

Mineralne oleje hydrauliczne zawierające zawierające związki chlorowcoorganiczne

5.

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające zawierające związków chlorowcoorganicznych

6.

13 01 11*

Syntetyczne oleje hydrauliczne

7.

13 01 12*

Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

8.

13 01 13*

Inne oleje hydrauliczne

9.

13 02 04*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

10.

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

11.

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

12.

13 02 07*

Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

14.

13 03 06*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcowoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

15.

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcowoorganicznych

16.

13 03 08*

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jak elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

17.

13 03 09*

Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

18.

13 03 10*

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

19.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

20.

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

21.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

22.

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

23.

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

24.

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

25.

16 08 07*

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

26.

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

27.

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

28.

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

29.

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

30.

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

31.

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

2. Odpady inne niż niebezpieczne:

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2.

03 01 01

Odpady kory i korka

3.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

4.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

5.

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury  i tektury

6.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

7.

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

8.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

9.

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

10.

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

11.

07 02 99

Inne niewymienione odpady

12.

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

13.

10 01 02

Popioły lotne z węgla

14.

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepodanego obróbce chemicznej

15.

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odprowadzane w postaci szlamu

16.

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

17.

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

18.

10 11 05

Cząstki i pyły

19.

10 11 12

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

20.

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

21.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

22.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

23.

15 01 03

Opakowania z drewna

24.

15 01 04

Opakowania z metali

25.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

26.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

27.

15 01 07

Opakowania ze szkła

28.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

29.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

30.

16 01 03

Zużyte opony

31.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

32.

16 01 20

Szkło

33.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

34.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

35.

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

36.

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne  niż wymienione w 16 08 02

37.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

38.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

39.

17 01 02

Gruz ceglany

40.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

41.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

42.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

43.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

44.

17 01 82

Inne niewymienione odpady

45.

17 02 01

Drewno

46.

17 02 02

Szkło

47.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

48.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

49.

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

50.

19 12 01

Papier i tektura

51.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

52.

19 12 05

Szkło

53.

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

54.

19 12 08

Tekstylia

55.

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

56.

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

57.

20 01 01

Papier i tektura

58.

20 01 02

Szkło

59.

20 01 10

Odzież

60.

20 01 11

Tekstylia

61.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 37

62.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

63.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530      

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-05 11:45

zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Radziejowski zawiadamia,  że z dniem 17.11.2017 r. po złożeniu wniosku przez Zakład Ogólnobudowlany Jakub Michalak Zborowiec 6, 88-230 Piotrków Kujawski, REGON: 34082332 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 07.12.2016r. znak O.T.I.6233.12.2016 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne polegająca na:

1.  Rozszerzeniu zezwolenia przez dopisanie odpadów o następujących kodach:

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 17

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

2. Zmianie zapisu w punkcie 2 decyzji dotyczącym posiadanych przez firmę pojazdów ciężarowych

        Było: „Pojazdy ciężarowe do przewozu odpadów – w liczbie dwóch zestawów”

        Zmiana na: „ Pojazdy ciężarowe do przewozu odpadów – w liczbie trzech zestawów”

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.      

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-17 12:54

zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Radziejowski zawiadamia , że w dniu 17.11.2017r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni bezdotykowej zlokalizowanej w miejscowości Radziejów przy ulicy Kruszwickiej na działkach Nr 301/5, 301/6, 301/7 do kanalizacji lokalnej po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni mają Państwo prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Miejscem wnoszenia uwag i wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-17 12:44

zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Radziejowski zawiadamia,  że w dniu 17.11.2017r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzanie do gminnej kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Osięcinach ścieków przemysłowych
 z myjni samochodowej usytuowanej na terenie stacji paliw przy ul. Leśnej w Osięcinach po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni mają Państwo prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Miejscem wnoszenia uwag i wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800– 1530 

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-17 12:26

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ).

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 8.11.2017 r. po złożeniu wniosku  przez firmę Grupy TOM-DREW Sp. z o.o. – Sp.k ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON: 364765947 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów z dnia 12.08.2016 r. znak sprawy O.T.I.6233.7.2016;

zmiana polega na rozszerzeniu zbieranych odpadów o następujące kody:

 

Lp.

  Kod odpadów

                                   Rodzaj odpadów

1

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

2

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

3

02 01 04

Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

4

02 01 06

Odchody zwierzęce

5

02 01 10

Odpady metalowe

6

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

7

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

8

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

9

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

10

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

11

02 02 99

Inne niewymienione odpady

12

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

13

02 03 02

Odpady konserwantów

14

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

15

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

16

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

17

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

18

02 03 82

Odpady tytoniowe

19

02 03 99

Inne niewymienione odpady

20

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

21

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

22

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

23

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

24

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

25

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

26

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

27

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

28

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

29

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

30

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

31

03 03 02

Osady wapienne i szlamy z lugu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

32

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

33

03 03 09

Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

34

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

35

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

36

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

37

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

38

03 03 99

Inne niewymienione odpady

39

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

40

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

41

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

42

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

43

04 02 99

Inne niewymienione odpady

44

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

45

10 01 02

Popioły lotne z węgla

46

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

47

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

48

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

49

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

50

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

51

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

52

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

53

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

54

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

55

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

56

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

57

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

58

10 01 99

Inne niewymienione odpady

59

10 10 03

Żgary i żużle odlewnicze

60

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

61

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

62

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

63

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

64

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

65

15 01 04

Opakowania z metali

66

16 01 04*

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

67

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

68

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

69

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

70

16 01 17

Metale żelazne

71

16 01 18

Metale nieżelazne

72

16 01 19

Tworzywa sztuczne

73

16 01 20

Szkło

74

16 01 22

Inne niewymienione elementy

75

16 01 99

Inne niewymienione odpady

76

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

77

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

78

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

79

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

80

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

81

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

82

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

83

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

84

17 01 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drweniane podkłady kolejowe)

85

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

86

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

87

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

88

17 01 82

Inne niewymienione odpady

89

17 02 02

Szkło

90

17 02 03

Tworzywa sztuczne

91

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

92

17 03 01*

Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

93

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

94

17 03 80

Odpadowa papa

95

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

96

17 04 02

Aluminium

97

17 04 03

Ołów

98

17 04 04

Cynk

99

17 04 05

Żelazo i stal

100

17 04 06

Cyna

101

17 04 07

Mieszaniny metali

102

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

103

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substacje niebezpieczne (np. PCB)

104

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

105

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

106

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

107

17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

108

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

109

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

110

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

111

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

112

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

113

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

114

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

115

19 01 99

Inne niewymienione odpady

116

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

117

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

118

19 02 99

Inne niewymienione odpady

119

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

120

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

121

19 04 01

Zeszkolne odpady

122

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

123

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

124

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

125

19 05 99

Inne niewymienione odpady

126

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

127

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

128

19 06 99

Inne niewymienione odpady

129

19 08 01

Skratki

130

19 08 02

Zawartość piaskowników

131

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

132

19 08 99

Inne niewymienione odpady

133

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

134

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

135

19 10 01

Odpady żelaza i stali

136

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

137

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

138

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

139

19 12 02

Metale żelazne

140

19 12 03

Metale nieżelazne

141

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

142

19 12 05

Szkło

143

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

144

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

145

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

146

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

147

20 01 01

Papier i tektura

148

20 01 02

Szkło

149

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

150

20 01 10

Odzież

151

20 01 11

Tekstylia

152

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

153

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

154

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

155

20 01 39

Tworzywa sztuczne

156

20 01 40

Metale

157

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

158

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

159

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

160

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

161

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

162

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

163

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

164

20 03 02

Odpady z targowisk

165

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

166

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

167

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

168

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530..

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-08 11:05

Ogłoszenie - wykaz

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 6 listopada 2017 r. przez 21 dni, tj. do 27 listopada 2017 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości  Radziejów  oznaczonych nr geodezyjnym 691/6 o pow. 1,1748 ha  przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Ww. nieruchomość według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów przeznaczona jest pod teren zieleni parkowej i wód stojących.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-06 08:09

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017, poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Tomasza Kurtysa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 104 w miejscowości Jerzyce, gm. Piotrków Kujawski, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´23,22”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º27´36,84”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów kredowych, ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 104 w miejscowości Jerzyce, gm. Piotrków Kujawski dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Jerzyce, gm. Piotrków Kujawski  w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w ilości:

Qmax.h. = 45,0 m3/h

Qśr.d= 265,6 m3/d

Qmax.r= 48 600,0 m3/r.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 .

 Zgodnie z art. 79a § 2 Kpa w terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, które mogą się przyczynić do wydania decyzji zgodnie z żądaniem strony. Nie skorzystanie przez strony z prawa do wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie we wskazanym terminie, spowoduje jej rozpatrzenie w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w posiadanych aktach.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-07 10:18

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Jarosława Walczaka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

 

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 1/1 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º36´27,37”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º42´59,89”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1/1 w miejscowości Borucin, gm. Osięciny dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 15 kwietnia do 15  września, w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

    Qśr.d   =  55,88 m3/d

    Qśr.r   =  8 550  m3/r

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 7dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-07 09:06

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.12.2017r. po złożeniu wniosku przez Pana Leszka Mireckiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego Nr GP-H na rurociąg Ø 50 cm i długości 40 mb (urządzenie melioracji wodnej szczegółowej) na działce Nr 178/3 w obrębie ewidencyjnym Pilichowo, gm. Osięciny.

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-06
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-06 13:45

Informacja

      Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.12.2017 r. po złożeniu wniosku przez Państwa Sławomia i Jadwigę Strzeleckich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 94 w miejscowości Szczeblotowo, gm. Dobre, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º39´21,87”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º35´15,62”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 94 w miejscowości Szczeblotowo, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 kwietnia do 30  września, w ilości:

Qmax.h.  = 39,0 m3/h

    Qśr.d   =  390,0 m3/d

    Qśr.r   =  46 800,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-12-05 11:51

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.11.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Grzegorz Bruździński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 49/4 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´11,7222”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´01,2949”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 49/4 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

    Qśr.d/rok   =  51,37 m3/d/rok

    Qśr.d/sezon   =  122,55 m3/d/sezon

Qmax.d= 171,0  m3/d

Qmax.r= 18750,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-24 09:07

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

1.    Brzoza brodawkowa –  2szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 52 w miejscowości Borucinek.

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-21 12:07

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.11.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

1.    Lipa drobnolistna –  1szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 651 przy ul. Sikorskiego położonej w miejscowości Osięciny.

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-21 12:04

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

1.      Topola czarna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 1333/18 położonej  

 w miejscowości Radziejów.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-20 14:39

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:Gminy Dobre z siedzibą ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

        1.Brzoza brodawkowata – 7 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 226/7 położonej  

 w miejscowości Bronisław, gm. Dobre,

2.Brzoza brodawkowata – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 226/5 położonej  w miejscowości Bronisław, gm. Dobre

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-17 13:49

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Gminy Dobre w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Klon jesionolistny – 2 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 253 położonej w miejscowości Dęby, gm. Dobre.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-17
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-17 13:42

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

     w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.      Robinia akacjowa – 15 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 1684 położonej         w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Poduchowna;

2.      Topola – 3 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 1684 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Poduchowna;

3.      Lipa drobnolistna – 1 szt., znajdująca się na działce o nr ewid. 166/6 położonej          w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Słoneczna;

4.      Klon – 5 szt., znajdujące się na działce o nr ewid. 166/6 położonej w miejscowości Piotrków Kujawski ul. Poduchowna.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-15
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-15 13:35

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.11.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gminę Topólka, 87-875 Topólka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie i eksploatację urządzenia wodnego w postaci pomostu wypoczynkowo-rekreacyjnego nad jeziorem Głuszyńskim na działce nr 187 w miejscowości Orle, gm. Topólka w kształcie litery T
o łącznej długości 24,5 m i szerokości 2 oraz 3 m, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º29´49.1872” szerokości geograficznej północnej,

E:18º38´34.9359”  długości geograficznej wschodniej,

N: 52º29´48.8340” szerokości geograficznej północnej,

E:18º38´35.9289”  długości geograficznej wschodniej,

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 14 dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-15
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-15 10:47

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 poz. 1405)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.11.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jerzego Staszaka oraz Jacka Staszaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika wodnego (dwóch stawów ziemnych), pełniących role obiektu melioracji szczegółowej i regulacji stanu wody na gruncie, o funkcji retencyjnej
i rekreacyjnej położonych na gruntach Inwestora na działce Nr 332/13  położonej
w miejscowości Piotrków Kujawski ,wg współrzędnych geograficznych :

Staw Nr 1

Początek stawu ziemnego:

N : 52º32’51.73’’ – szerokości geograficznej północnej,

E : 18º29’3.53’’ – długości geograficznej wschodniej.

Koniec stawu ziemnego:

N : 52º32’49.62’’ – szerokości geograficznej północnej,

E : 18º29’3.16’’ – długości geograficznej wschodniej.

Staw Nr 2

Początek stawu ziemnego:

N : 52º32’45’’ – szerokości geograficznej północnej,

E : 18º29’0.77’’ – długości geograficznej wschodniej.

Koniec stawu ziemnego:

N : 52º32’44.9’’ – szerokości geograficznej północnej,

E : 18º29’4.37’’ – długości geograficznej wschodniej.

 

      

            W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi
i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7,
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-08
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-09 11:12

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.11.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Piotr Maciejewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 79/1 w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º39´04,05”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´36,48”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich, ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 79/1 w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów  w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h. = 20 m3/h

       Qśr.h  =  4,9 m3/h

     Qśr.d= 117,65 m3/d

   Qmax.r= 18 000,45 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania
do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-07 11:53

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 poz. 1405) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.11.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Janusz Migdalski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 87/1 w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów,

wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º39´20,18” szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´56,7” długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 87/1 w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Piołunowo, gm. Radziejów i w miejscowości Byczyna, gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h. = 9,5 m3/h

Qśr.d. = 74,51 m3/d

Qmax.r. = 11 400,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-03 10:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 10:44

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy w Radziejowie  ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie następujących drzew:

- Klon pospolity – 2 szt. znajdujące się na działce nr 140 w miejscowości Opatowice, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-30 11:30

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 30 października 2017 roku przez 21 dni, tj. do 20 listopada 2017 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-10-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-30 08:10

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-24 14:15
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2017-10-24 14:15
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 13:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2017-10-24 14:15
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 13:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2017-10-24 14:15
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 13:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2017-10-24 14:15
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 13:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2017-10-24 14:15
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 13:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2017-10-24 14:15
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 13:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2017-10-24 14:15
  • zmodyfikował: administrator
   ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 13:59
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2018-01-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-01-24 11:10

zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia,  

 

że z dniem 06.11.2017r. po złożeniu wniosku przez Gminę Bytoń, Bytoń 72, 88-231 Bytoń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 20.04.2010r. znak: O.T.I.6341.12.2015 zmienionego decyzją z dnia 13.05.2016r. znak: O.T.I.6341.12.2015.2016 na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Morzycach istniejącym wylotem do Kanału Głuszyńskiego.

Zmiana dotyczy wykreślenia w niniejszej decyzji:

- pkt. 2 litera „i” – pomiar ilości ścieków – przepływomierz elektromagnetyczny Ø150

- pkt. 2 litera „l” – 6 workowa Stacja Odwadniania Osadu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski  i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530

drukuj (zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-11-06 13:01

Zawiadomienie

Na podstawie art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia  

że w dniu 19.10.2017r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego US-Ax z terenu Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Dęby, gm. Dobre z dnia 28.02.2007r.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni mają Państwo prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Miejscem wnoszenia uwag i wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530     

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-19 13:46

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.10.2017 r. po złożeniu wniosku przez właściciela Stacji Paliw Dęby Stefana Rybackiego zam. Smarglin 19, 88-210 Dobre, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :

- odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego US-Ax i dalej do rowu melioracyjnego US-A po uprzednim oczyszczeniu w łapaczu błota i separatorze koalescencyjnym, wg współrzędnych geograficznych:

                        N: 52º 41´53,37´´ szerokości geograficznej północnej

                        E:18º34´60´´     długości geograficznej północnej

w ilości:

            Qmax = 5,67 l/s

            Qmax h = 2,00 m3/h

          Q śr. d= 1,90 m3/d

            Qmax r. =696,0 m3/r

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-19 13:37

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Radziejowie oznaczonej numerem geodezyjnym 691/24 o pow. 8,6544 ha, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN) wraz z drogami dojazdowymi funkcji dróg publicznych klasy L-lokalnej, funkcji dróg publicznych klasy D-dojazdowej, księga wieczysta nr WL1R/00027389/6.

Cena wywoławcza działki nr 691/24   -  1100000zł netto, wadium 100000zł

Wyżej opisana nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie najpóźniej do  14 grudnia 2017 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080

Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr (0-54) 285 30-18 w. 121.

drukuj (Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-19 08:19

Informacja

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ).

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 18.10.2017 r. po złożeniu wniosku  przez firmę „ZŁOMET” Łukasz Brożek ul. Przemysłowa 5, 88-200 Radziejów REGON: 341523188 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów z dnia 1.04.2014 r. znak sprawy O.T.I.6233.8.2014 (decyzja zmieniająca z dnia 9.04.2014 r.);

zmiana polega na zwiększeniu ilości zbieranych odpadów o kodach:

Lp.

       Kod odpadów

                                   Rodzaj odpadów

1

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

2

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

3

02 01 99

Inne nie wymienione odpady

4

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

5

03 01 01

Odpady kory i korka

6

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

7

03 03 01

Odpady z kory i drewna

8

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

9

03 03 99

Inne nie wymienione odpady

10

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

11

07 02 99

Inne nie wymienione odpady

12

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

13

07 06 99

Inne nie wymienione odpady

14

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

15

08 03 99

Inne nie wymienione odpady

16

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

17

09 01 08

Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra

18

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

19

10 02 99

Inne nie wymienione odpady

20

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

21

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

22

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

23

10 09 99

Inne nie wymienione odpady

24

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

25

10 10 08

Rdzenie i dormy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

26

11 05 01

Cynk twardy

27

11 05 02

Popiół cynkowy

28

11 05 99

Inne nie wymienione odpady

29

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

30

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

31

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

32

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

33

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

34

12 01 13

Odpady spawalnicze

35

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

36

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

37

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

38

12 01 99

Inne nie wymienione odpady

39

16 01 22

Inne nie wymienione elementy

40

16 01 99

Inne nie wymienione odpady

41

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

42

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

43

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

44

16 07 99

Inne nie wymienione odpady

45

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

46

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

47

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

48

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

49

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

50

17 01 02

Gruz ceglany

51

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

52

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

53

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

54

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

55

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

56

17 02 01

Drewno

57

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

58

17 03 80

Odpadowa papa

59

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

60

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony 17 05 05

61

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

62

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

63

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

64

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

65

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

66

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

67

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

68

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

69

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

70

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

71

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

72

19 12 08

Tekstylia

73

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

74

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

75

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

76

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

77

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

78

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

79

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

80

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530..

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-18 11:40

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.10.2017 r. po złożeniu wniosku przez Urząd Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód – ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi pochodzących z powierzchni dachów i terenów utwardzonych miasta Radziejów odprowadzanych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej zakończonym wylotem betonowym oznaczonym nr 1, na działce o Nr ewidencyjnym 1315, obręb Radziejów, w ilości:

Qmax h= 2 127 m3/h

Qśr dobowe= 207, 53 m3/d

Qmax roczne= 75 750 m3/r

- budowę urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na działce o nr ewidencyjnym 1312 i 856/4, obręb Radziejów, wg współrzędnych geograficznych:

Współrzędne geograficzne urządzenia oczyszczającego:

N: 52º 37´21,51´´, E:18º32´19,54´´

Współrzędne geograficzne urządzenia oczyszczającego:

N: 52º 37´21,98´´, E:18º32´20,03´´

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-16 14:04

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.10.2017 r. po złożeniu wniosku przez ROLHOD Sp. z o.o. w Wąsewie, Wąsewo 16, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- likwidację urządzenia wodnego – obudowy studni głębinowych nr 2 i 3 zlokalizowanych na terenie zakładu na dz. o nr ewidencyjnym 9/13 w miejscowości Wąsewo, gm. Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-16 14:04

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.10.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Tomasza Skoniecznego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego GB na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 321/6 w obrębie ewidencyjnym Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-10-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-13 11:16

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.10.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Marcin Świątkiewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 30 w miejscowości Ujma Mała, gm. Osięciny, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º42´11,89”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º42´15,77”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 30 w miejscowości Ujma Mała, gm. Osięciny dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Ujma Mała, gm. Osięciny  w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

  Qmax.h.= 9,5 m3/h

     Qśr.h  =  2,33 m3/h

     Qśr.d = 114 m3/d

   Qmax.r= 17 442 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-10-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-12 12:11

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 88-230 Piotrków Kujawski w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie następujących drzew:

- Klon jesionolistny – 2 szt. znajdujące się na działce nr 121 w miejscowości Rudzk Mały gmina Piotrków Kujawski,

- Topola – 2szt. znajdujące się na działce nr 5 w miejscowości Jerzyce gmina Piotrków Kujawski,

- Topola – 1szt. znajdująca się na działce nr 86 w miejscowości Chełmiczki gmina Piotrków Kujawski

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-09 11:40

Konsultacje projektu "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 09:40

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-10-03 09:40

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 04.10.2017 r. po złożeniu wniosku przez P.H.U. „BART-POL BIS” Piotr Patyk ul. Piastowska 5 lok. 6, 88-230 Piotrków Kujawski REGON: 368024395 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

1.      Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych(z wyłączeniem opakowań)

2.

02 01 10

Odpady metalowe

3.

07 02 99

Inne nie wymienione odpady

4.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

5.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

6.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

7.

19 12 01

Papier i tektura

8.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

9.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

10.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

11.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

12.

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

13.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

14.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

15.

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

16.

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

17.

12 01 99

Inne nie wymienione odpady

18.

15 01 04

Opakowania z metali

19.

15 01 07

Opakowania ze szkła

20.

16 01 17

Metale żelazne

21.

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

22.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

23.

17 02 02

Szkło

24.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

25.

17 04 01

Miedz, brąz, mosiądz

26.

17 04 02

Aluminium

27.

17 04 03

Ołów

28.

17 04 05

Żelazo i stal

29.

17 04 07

Mieszaniny metali

30.

19 12 02

Metale żelazne

31.

19 12 03

Metale nieżelazne

32.

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

33.

19 12 05

Szkło

34.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru ii tektury przeznaczone do recyklingu

35.

10 03 08

Wybrakowane wyroby żeliwne

36.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

37.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

38.

12 01 13

Odpady spawalnicze

39.

15 01 03

Opakowania z drewna

40.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

41.

15 02 03

Sorbeny, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

42.

16 01 20

Szkło

43.

17 02 01

Drewno

44.

17 04 11

Kable i inne niż wymienione w 17 04 11

45.

19 12 12

Inne odpady( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.      

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-10-04 11:45

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 03.10.2017 r. po złożeniu wniosku przez „PRASMET-BIS” Sp. jawna Marek Granczewski, Jan Margulski,  REGON: 910930803 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia 04.03.2014r. znak: O.T.I.6233.4.2014 (zmienionej decyzją z dnia 05.01.2015r. znak: O.T.I.6233.4.2014)   – zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

-Zmiana dotyczy – zwiększenia ilości odpadów o następujących kodach:

Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

12 01 01

Opady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów w masie do 8000 MG rocznie

2.

12 01 99

Inne nie wymienione odpady w ilości do 500 MG rocznie

3.

15 01 04

Opakowania z metali w ilości do 100 MG rocznie

4.

16 01 17

Metale żelazne w ilości do 100 MG rocznie

5.

17 04 05

Żelazo i stal w ilości 8000 MG rocznie

6.

19 10 01

Odpady żelaza i stali w ilośći do 50 MG rocznie

7.

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych w ilości do 50 MG rocznie

8.

19 12 02

Metale żelazne do 10000MG rocznie

9.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów do 6800MG

 

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-03
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-10-03 14:14

Zawiadomienie

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

 

że z dniem 28.09.2017 r. po złożeniu wniosku  przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków, REGON:  341072656 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne  z dnia 11.04.2016 r. znak sprawy O.T.I.6233.3.2016.

 Zmiana dotyczy zapisu w decyzji, gdzie jest:

- jest zapis: „ na terenie powiatu radziejowskiego”

- zmienić na : na obszarze całej Polski.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530..

 

 

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-28 09:10

Zawiadomienie

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuję, że od 21 września 2017 r. przez 21 dni,  tj. do 12 października 2017 r.  zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul Kościuszki 17 wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości  Radziejów  oznaczonych nr geodezyjnym 691/24 o pow. 8,6544 ha w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Ww. nieruchomość przeznaczona według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-symbol planu MN, funkcji dróg publicznych klasy L-lokalnej, funkcji dróg publicznych klasy D-dojazdowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2017-09-21 09:04
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 09:04

Zawiadomienie

Na podstawie art. 48 pkt 4 i 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Zawiadamia się

 

że z dniem 03.08.2017r. wszczyna się z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia decyzji z dnia 17.02.2015r. znak: O.T.I.6233.26.2014 – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działce Nr 867/1 i 867/4 w miejscowości Radziejów udzielonego firmie ALU CAN Sp. z o.o. ul. J. Sobieskiego 20/40, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Wygaśnięcie w/w zezwolenia związane jest z art. 48 pkt 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm. ) „Jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne” oraz z art. 48 pkt 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) „Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa, jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1530.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-19 10:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-19 10:10

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ).

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 12.09.2017 r. po złożeniu wniosku  przez firmę „DMD-BIS” Spółka z o.o. ul. Dworcowa 32C, 88-230 Piotrków Kujawski REGON:  911361945 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów z elementami przetwarzania z dnia 26.01.2015 r. znak sprawy O.T.I.6233.33.2014.2015 ( decyzja zmieniająca z dnia 9.03.2015 r. );

zmiana polega na zwiększeniu ilości wytwarzanych odpadów o kodach:

- 03 01 01  - do ilości 1000 Mg/rok,

- 03 01 05 – do ilości 15000 Mg/rok,

oraz zwiększeniu ilości odpadów przetwarzanych o kodzie:

- 03 01 05 – do ilości 47500 Mg/rok.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530..

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-12 13:09

Zawiadomienie

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ).

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 12.09.2017 r. po złożeniu wniosku  przez firmę Grupa TOM-DREW Sp. z o.o. – Sp.k ul. Szkolna 23, 88-210 Dobre REGON:  364765947  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów o następujących kodach i rodzajach:

Lp.

       Kod odpadów

                                   Rodzaj odpadów

1

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

2

02 01 06

Odchody zwierzęce

3

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

4

02 01 10

Odpady metalowe

5

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

6

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

7

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

8

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

9

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

10

02 02 99

Inne niewymienione odpady

11

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

12

02 03 02

Odpady konserwantów

13

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

14

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

15

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

16

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

17

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

18

02 03 82

Odpady tytoniowe

19

02 03 99

Inne niewymienione odpady

20

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

21

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

22

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

23

02 04 80

Wysłodki

24

02 04 99

Inne niewymienione odpady

25

03 01 01

Odpady kory i korka

26

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

27

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

28

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

29

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

30

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

31

03 01 99

Inne niewymienione odpady

32

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

33

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

34

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

35

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

36

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

37

03 02 99

Inne nie wymienione odpady

38

03 03 01

Odpady z kory i drewna

39

03 03 02

Osady wapienne i szlamy z lugu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

40

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

41

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

42

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

43

03 03 09

Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

44

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

45

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

46

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

47

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

48

03 03 99

Inne niewymienione odpady

49

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

50

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

51

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

52

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

53

04 02 99

Inne niewymienione odpady

54

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

55

10 01 02

Popioły lotne z węgla

56

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej

57

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

58

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

59

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

60

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

61

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

62

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

63

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

64

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

65

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

66

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

67

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

68

10 01 99

Inne niewymienione odpady

69

10 10 03

Żgary i żużle odlewnicze

70

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

71

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

72

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

73

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

74

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

75

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

76

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

77

15 01 03

Opakowania z drewna

78

15 01 04

Opakowania z metali

79

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

80

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

81

15 01 07

Opakowania ze szkła

82

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

83

16 01 03

Zużyte opony

84

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

85

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

86

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

87

16 01 17

Metale żelazne

88

16 01 18

Metale nieżelazne

89

16 01 19

Tworzywa sztuczne

90

16 01 20

Szkło

91

16 01 22

Inne niewymienione elementy

92

16 01 99

Inne niewymienione odpady

93

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

94

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienio w 16 03 05, 16 03 80

95

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

96

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

97

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

98

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

99

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

100

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

101

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

102

17 01 02

Gruz ceglany

103

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

104

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

105

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

106

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

107

17 01 82

Inne niewymienione odpady

108

17 02 01

Drewno

109

17 02 02

Szkło

110

17 02 03

Tworzywa sztuczne

111

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

112

17 03 01*

Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

113

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

114

17 03 80

Odpadowa papa

115

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

116

17 04 02

Aluminium

117

17 04 03

Ołów

118

17 04 04

Cynk

119

17 04 05

Żelazo i stal

120

17 04 06

Cyna

121

17 04 07

Mieszaniny metali

122

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

123

17 05 03*

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substacje niebezpieczne (np. PCB)

124

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

125

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

126

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

127

17 05 07*

Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

128

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

129

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

130

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

131

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

132

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

133

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

134

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

135

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

136

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

137

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

138

19 01 99

Inne niewymienione odpady

139

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

140

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

141

19 02 99

Inne niewymienione odpady

142

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

143

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

144

19 04 01

Zeszkolne odpady

145

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

146

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

147

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

148

19 05 99

Inne niewymienione odpady

149

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

150

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

151

19 06 99

Inne niewymienione odpady

152

19 08 01

Skratki

153

19 08 02

Zawartość piaskowników

154

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

155

19 08 99

Inne niewymienione odpady

156

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

157

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

158

19 10 01

Odpady żelaza i stali

159

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

160

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

161

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

162

19 12 01

Papier i tektura

163

19 12 02

Metale żelazne

164

19 12 03

Metale nieżelazne

165

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

166

19 12 05

Szkło

167

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

168

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

169

19 12 08

Tekstylia

170

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

171

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

172

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

173

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

174

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

175

20 01 01

Papier i tektura

176

20 01 02

Szkło

177

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

178

20 01 10

Odzież

179

20 01 11

Tekstylia

180

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

181

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

182

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

183

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

184

20 01 39

Tworzywa sztuczne

185

20 01 40

Metale

186

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

187

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

188

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

189

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

190

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

191

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

192

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

193

20 03 02

Odpady z targowisk

194

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

195

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

196

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

197

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

198

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530..

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-12 09:02

Zawiadomienie GB.I.6840.8.2015

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 5 wrzesnia 2017 roku, zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruhomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, niezabudowanej, położónej w miejscowości Kozjaty, gmina Topólka, oznaczonej w ewidencji grutnów numerami ewidencyjnymi działek: 53 o powierzchni 0.5600 ha, objętymi księgą wieczystą numer WL1R/00011953/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Radziejowie.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo spadkobiercy takich osób, mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o nabycie przedmiotu nieruchomości.

W razie nie złożenia wniosku w terminie pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.

drukuj (Zawiadomienie GB.I.6840.8.2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-05 11:36

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.10.2017 r.
po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Grzegorz i Agnieszka Bartczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- - wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 7/1 w miejscowości Zielińsk, gm. Osięciny, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º39´39,03”     szerokości geograficznej północnej

E: 18º41´21,25”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów mioceńskich-neogen, ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 7/1 w miejscowości Zielińsk, gm. Osięciny dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowościach Zielińsk, Leonowo i Włodzimierka, gm. Osięciny  w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

                                                            Qmax.h. = 20 m3/h

       Qśr.h  =  8,17 m3/h

                Qśr.d= 196,08 m3/d

            Qmax.r= 30 000 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania
do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-10-04 13:04

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie następujących drzew:

 

- Wierzba płacząca – 2 szt. znajdujące się na działce nr 657 w miejscowości Radziejów ul. Szpitalna, pas drogi gminnej nr 181050C

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-29 11:57

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.09.2017 r. po złożeniu wniosku przez Panią Marię Biernacką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego B-A1 na rurociąg Ø 50cm i dł. 84m (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 290/1 w obrębie ewidencyjnym Bronisław, gmina Dobre wg współrzędnych geograficznych:

Początek projektowanego rurociągu:

N: 52º40´55,91”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º29´45,88”     długości geograficznej wschodniej

Koniec projektowanego rurociągu:

N: 52º40´53,84”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º29´49,14”     długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-29 11:35

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.09.2017 r. po złożeniu wniosku przez Panią Marię Biernacką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego B-A na rurociąg Ø 40cm i dł. 110m (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 374/3 w obrębie ewidencyjnym Bronisław, gmina Dobre wg współrzędnych geograficznych:

Początek projektowanego rurociągu:

N: 52º40´20,96”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´52,45”     długości geograficznej wschodniej

Koniec projektowanego rurociągu:

N: 52º40´23,38”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´46,76”     długości geograficznej wschodniej

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-29 11:33

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.09.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Grzegorza Trojanowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 79/1 w miejscowości Witowo Kolonia, gm. Bytoń, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º35´19,08”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º40´35,06”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 79/1 w miejscowości Witowo Kolonia, gm. Bytoń dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 20,0 m3/h

Qśr.h=  4,9 m3/h

Qśr.d= 240,0  m3/d

          Qmax.r= 36 720,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-25
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-25 11:48
 • zmodyfikował: Marzena Szpadzińska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-25 11:47

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 poz. 1405)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.09.2017 r. po złożeniu wniosku przez Suszarnię Warzyw i Ziół Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzeń wodnych:

 • tuneli filtracyjnych wprowadzających ścieki bytowe w grunt z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na działce 181/2 obręb Płowce I, gm. Radziejów;
 • wylotu wód opadowych i roztopowych do istniejącego stawu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 24/8 obręb Płowce I, gm. Radziejów;

- szczególne korzystanie z wód poprzez:

 • odprowadzenie do ziemi poprzez tunele filtracyjne oczyszczonych ścieków bytowych z Suszarni Warzyw i Ziół Sp. z o.o., po uprzednim oczyszczeniu w mechaniczno-biolgicznej oczyszczalni ścieków (12RLM) w ilości:

Qmax.h        = 0,15 m3/h

Qśr.dobowe   = 1,8 m3/d

Qmax roczne = 722,7 m3/r

 

 • odprowadzanie do istniejącego stawu (ziemi) wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu Suszarni Warzyw i Ziół Sp. z o.o., po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, w ilości:

Qmax(15min.) = 101,3 l/s

Qmax.h.          = 91,2 m3/h

Qśr.d               = 39,0 m3/d

Qmax.r.       = 4676,0 m3/r.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-21 14:06

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.09.2017 r. po złożeniu wniosku przez Urząd Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód - ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi pochodzących z powierzchni dachów i terenów utwardzonych miasta Radziejów odprowadzanych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej zakończonym wylotem betonowym oznaczonym Nr 1, na działce o Nr ewidencyjnym Nr 32/2, obręb Radziejów, w ilości:

Qmax.h.  = 1425,05 m3/h

       Qśr.d= 50,05 m3/d

       Qmax.r=  18270 m3/r

- budowę  urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na działce o numerze ewidencyjnym 1352, obręb Radziejów.

Współrzędne geograficzne urządzenia oczyszczającego:

N: 52º37´45,27”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º31´13,26”     długości geograficznej wschodniej

Współrzędne geograficzne wylotu:

N: 52º37´45,27”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º31´13,26”    długości geograficznej wschodniej

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-21 14:01

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.09.2017 r. po złożeniu wniosku przez Urząd Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód, ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi pochodzących z powierzchni dachów i terenów utwardzonych miasta Radziejów odprowadzanych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej zakończonym wylotem betonowym oznaczonym Nr 5, na działce o Nr ewidencyjnym Nr 1333/17, obręb Radziejów, w ilości:

Qmax.h.  = 732,42 m3/h

        Qśr.d= 25,73 m3/d

       Qmax.r=  9 390 m3/r

- budowę  urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na działce o numerze ewidencyjnym 1333/15, obręb Radziejów.

Współrzędne geograficzne urządzenia oczyszczającego:

N: 52º37´30,41”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º32´02,27”     długości geograficznej wschodniej

Współrzędne geograficzne wylotu:

N: 52º37´59,59”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º31´27,88”    długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-21 13:58

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.09.2017 r. po złożeniu wniosku przez Urząd Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód - ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi pochodzących z powierzchni dachów i terenów utwardzonych miasta Radziejów odprowadzanych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej zakończonym wylotem betonowym oznaczonym Nr 6, na działce o Nr ewidencyjnym Nr 71/4 i 76/1, obręb Czołowo, w ilości:

Qmax.h.  = 4407 m3/h

Qśr.d= 151,28 m3/d

Qmax.r=  55 218 m3/r

- budowę  urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na działce o numerze ewidencyjnym 319/4, obręb Czołowo.

Współrzędne geograficzne urządzenia oczyszczającego:

N: 52º37´17,86”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º32´54,07”     długości geograficznej wschodniej

Współrzędne geograficzne wylotu:

N: 52º37´22,73”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´25,43”    długości geograficznej wschodniej

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-21 13:56

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.09.2017 r. po złożeniu wniosku przez Urząd Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód - ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi pochodzących z powierzchni dachów i terenów utwardzonych miasta Radziejów odprowadzanych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej zakończonym wylotem betonowym oznaczonym Nr 2, na działce o Nr ewidencyjnym 11, obręb Radziejów, w ilości:

Qmax.h.  = 1453,14 m3/h

       Qśr.d= 47,06 m3/d

       Qmax.r=  18 630 m3/r

- budowę  urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na działce o numerze ewidencyjnym 11, obręb Radziejów.

Współrzędne geograficzne urządzenia oczyszczającego:

N: 52º37´58,74”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º31´27,88”     długości geograficznej wschodniej

Współrzędne geograficzne wylotu:

N: 52º37´59,59”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º31´27,88”    długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-21 13:52

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 

            1. Topola kanadyjska – 1 szt. znajdująca się na działce nr 72 w miejscowości Bartłomiejowice, gmina Osięciny.

            2.  Wierzba biała - 5 szt.  znajdujących się na działce nr 30 w miejscowości Osłonki, gmina Osięciny.

            3.  Robinia akacjowa - 3 szt.  znajdujące się na działce  nr 16 w miejscowości Zagajewice, gmina Osięciny.

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-18 09:16

Informacja

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 39 ust. 1, art. 48 ust. 4, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

STAROSTA

RADZIEJOWSKI

podaje do publicznej wiadomości informację,

 

o możliwości zapoznania się oraz składania uwag i wniosków do opracowanego projektu dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2021 z perspektywą do roku  2024”.  

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni można składać uwagi i wnioski do projektu w/w. dokumentu.

Miejscem zapoznania się z projektem dokumentu oraz wnoszenia uwag i wniosków w powyższej sprawie jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Radziejowie

Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej (parter, pokój nr 4),

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

w dniach od 05.09.2017 do dnia 26.09.2017 r.

ul. T. Kościuszki 17, 88 – 200 Radziejów.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-05 10:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-05 10:51

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie realizacji inwestycji drogowej.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-05 09:15

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski,

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

1.Robinia akacjowa - 2 szt., znajdujące się na działce o nr. ewid. 166/60, będące własnością Miasta i Gminy Piotrków Kujawski położone w miejscowości Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-05 10:16

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 

1. Żywotnik tuja – 60 m2. działka nr 1244/2 w miejscowości Radziejów, ul. Szkolna.

2. Kasztanowiec - 1 szt. działka nr 1244/2 w miejscowości Radziejów, ul. Szkolna.

3. Jarzębina - 2 szt. działka nr 1244/2 w miejscowości Radziejów, ul. Szkolna.

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-09-05 10:13

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2017 poz. 1405)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.08.2017 r. po złożeniu wniosku przez Firmę Handlowo-Usługową „FROST” Dariusz Kurkiewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych uprzednio oczyszczonych  do stawów ziemnych( na dz. o nr ewid. 75/4 w m. Skibin, gm. Radziejów oraz na dz. o nr ewid. 145 w m. Skibin, gm. Radziejów),

wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego odparowującego przeznaczonego do odbioru wód opadowych   i roztopowych na dz. o nr ewid. 75/4 w m. Skibin, gm. Radziejów,

- wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do stawów z utwardzonego terenu zakładu w m. Skibin, gm. Radziejów ( na dz. nr 145 i 75/4 w m. Skibin, gm. Radziejów), po uprzednim oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych, w ilości:

   Qmax.h        =  447,91 m3 /h

Qśr. dobowe   =  21,47 m3/d

Ql/s                =  124,42 l /s

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-08-25
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-08-25 10:15

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 poz. 1405)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.08.2017 r. po złożeniu wniosku przez ECO-MYJNIA Jolanta Balcerak-Kaczkowska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wprowadzanie ścieków przemysłowych z ręcznej myjni samochodowej jednostanowiskowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 91 obręb Radziejów przy ul. Brzeskiej 47A w Radziejowie zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, w ilości:

Qmax.h        =  0,35 m3/h

Qśr. dobowe   =  0,9 m3/d

Qmax. roczne  = 317,5 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-08-21 10:30

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 poz. 1405) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.08.2017 r. po złożeniu wniosku przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- budowę slipu do wodowania łodzi realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. przystań służąca turystyce wodnej w Połajewie, gmina Piotrków Kujawski zlokalizowanego na Jeziorze Gopło w km 34+250 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie na działce o Nr ewid. 366 i 388/100 obręb Połajewo, gm. Piotrków Kujawski,

wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º30´21,36”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º22´58,18”   długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego     w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-18 10:53

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 14.08.2017 r. po złożeniu wniosku przez „DMD-BIS” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 32 c, 88-230 Piotrków Kujawski REGON: 340326391 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

03 01 01

Odpady kory i korka

2.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

3.

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

4.

03 01 99

Inne nie wymienione odpady

5.

03 02 99

Inne nie wymienione odpady

6.

03 03 01

Odpady z kory i drewna

7.

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

8.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

9.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

10.

15 01 03

Opakowania z drewna

11.

15 01 04

Opakowania z metali

12.

15 01 07

Opakowania ze szkła

13.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*

14.

16 01 03

Zużyte opony

15.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w

16 02 09 do 16 02 13

16.

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

17.

17 02 01

Drewno

18.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

19.

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.   

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-08-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-14 11:18

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.212.2017 Pana Tomasza Ziemkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEOTOM Tomasz Ziemkiewicz z siedzibą ul. Mickiewicza 18, 88-200 Dobre

zawiadamiam

że w dniu 8 sierpnia 2017, od odziny 10.00 w miejscowości Dobre I zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 106, brak KW, z działkami sąsiednimi

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-14 10:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2017-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-14 10:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-14 10:24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Starosta Radziejowski działając na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.616.2017 Pana Tomasza Ziemkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GEOTOM Tomasz Ziemkiewicz z siedzibą ul. Mickiewicza 18, 88-200 Dobre

zawiadamiam

że w dniu 7 sierpnia 2017, od odziny 10.00 w miejscowości Dobre I zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 7, KW WL1R/00026341/1, z działkami sąsiednimi

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-14 10:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-14 10:24
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
   data wytworzenia: 2017-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-14 10:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-14 10:13

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353)

 

 

Starosta

Radziejowski

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o przystąpieniu do opracowania

1/  Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2024.

2)  Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2021 z perspektywa do roku 2024.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-07-26 12:07

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

 

1. Jarząb pospolity  - 1 szt. znajdujący się na działce o nr ewid. 169/4 położony w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, gm. Piotrków Kujawski,

2. Krzewy tuja brabant - 36m2 znajdujące się na działce o nr ewid. 169/4 położone w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-07-24 14:14

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

1. Topola czarna – 3 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 203 położone w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów.

2. Brzoza brodawkowata  – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 203 położona w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-07-24 14:11

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1.Topola – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 6 położona w miejscowości Kaspral, gm. Piotrków Kujawski,

2.Brzoza brodawkowata  – 2 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 221/2 położone w miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kaliska,

3.Jarzębina – 1 szt. znajdująca się na działce o nr ewid. 221/2 położona w miejscowości miejscowości Piotrków Kujawski, ul. Kaliska.

4.Olcha – 3 szt. znajdujące się na działce o nr ewid. 338/4 położone w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski.

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-07-24
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-07-24 14:08

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Macieja Błaszaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 48/5 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º43´17,39”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º36´59,52”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 48/5 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia, w ilości:

Qmax.h.  = 9,9 m3/h

Qśr.h=  2,05 m3/h

Qśr.d= 24,6  m3/d

Qmax.r= 18 000,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-12 12:29

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Sławomir Śmigiel, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 10 w miejscowości Morzyce, gm. Bytoń, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´44,7”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´14,1”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 10 w miejscowości Morzyce, gm. Bytoń dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia, w ilości:

Qmax.h.  = 9,9 m3/h

Qśr.h=  2,5 m3/h

Qśr.d= 30,0  m3/d

Qmax.r= 21 900,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-07-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-11 10:24

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Zarząd Powiatu w Radziejowie
ogłasza

VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Radziejowie oznaczonych numerem geodezyjnym 666/8 o pow. 0,6382 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN), księga wieczysta nr WL1R/00002595/2, 691/30 o pow. 0,1323 i 691/31 o pow. 0,1495 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (4MU), księga wieczysta nr WL1R/00027389/6.  
I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymienione nieruchomości odbył się 09 grudnia 2015 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 12 kwietnia 2016 r., III przetarg  ustny nieograniczony odbył się 02 czerwca 2016 r., IV przetarg  ustny nieograniczony odbył się 30 września 2016 r., V przetarg ustny nieograniczony odbył się 22 lutego 2017 r.  
 
Cena wywoławcza działki nr 666/8   -  117 630 zł netto, wadium 11 800zł 
Cena wywoławcza działki nr 691/30   -  29 880 zł netto, wadium   3 000 zł
Cena wywoławcza działki nr 691/31   -  33 354  zł netto, wadium   3 400 zł
 
Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Powiatu Radziejowskiego, są wolne od obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w sali konferencyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium , w terminie najpóźniej do  
7 sierpnia 2017 roku na konto Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 30 9551 0002 0005 0715 2000 0080
Kwota osiągnięta w przetargu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie, pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 285 30-18 w. 121.

drukuj (VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-07-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-11 08:05

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Grzegorz Bruździński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 49/4 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´11,7222”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´01,2949”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 49/4 w miejscowości Ułomie, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

    Qśr.d/rok   =  51,37 m3/d/rok

    Qśr.d/sezon   =  122,55 m3/d/sezon

Qmax.d= 171,0  m3/d

Qmax.r= 18750,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-06 10:54

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Beatę i Andrzeja Brzezińskich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 40 obręb Świerczyn, gm. Topólka, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º30´38,81”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º43´44,33”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 40 obręb Świerczyn, gm. Topólka dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w ilości:

Qmax.s.  = 0,0056m3/s

Qmax.h.  = 20,0 m3/h

    Qśr.d.   =  200,00 m3/d

Qmax.d= 240,0  m3/d

Qmax.r= 21600,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 10:02

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.07.2017 r. po złożeniu wniosku przez Państwo Franciszka i Katarzynę Biernackich, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 51/1 obręb Bielki, gm. Topólka, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º30´21,87”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º43´33,20”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 51/1 obręb Bielki, gm. Topólka dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w ilości:

Qmax.s.  = 0,0097m3/s

Qmax.h.  = 35,0 m3/h

    Qśr.d.   =  350,00 m3/d

Qmax.d= 420,0  m3/d

Qmax.r= 37800,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 10:00

Obwieszczennie Starosty Radziejowskiego

Obwieszczenie
Starosty Radziejowskiego
z dnia 23.06.2017 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek z dnia 07.06.2017 r., data wpływu wniosku do organu dnia 07.06.2017 r. Powiatu Radziejowskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu nba realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń od km 1+010,00 do 2+546,00 ul. Armii Krajowej w Radziejowie". Działki objęte opracowaniem: 1084/3, 1183, 938, 939, 940, 947/2, 1310, 1193/2, 1308/2, 1498 i 1195/6. Obręb w/w działek 0001 Miasto Radziejów.

drukuj (Obwieszczennie Starosty Radziejowskiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-06-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-28 08:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2017-06-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-28 08:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-28 08:44

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Leszka Dziubicha, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działce Nr 69/1 w obrębie ewidencyjnym Opatowice, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-29 11:57

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

            1. Topola czarna – 5 szt. znajdujących się na działkach nr 146 i 145/4 w miejscowości Płowce II, gmina Radziejów

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-29 09:36

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

 

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

 

            1. Jesion wyniosły - 1 szt. znajdująca się na działce nr 88 w miejscowości Żakowice, gmina Osięciny

            2. Robinia akacjowa – 2 szt. znajdujące się na działce nr 40 w miejscowości Samszyce, gmina Osięciny

 

 

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-29 08:47

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.06.2017r. po złożeniu wniosku przez Pana Jarosława Kruszyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 57 w miejscowości Płowce I, obręb Płowce I, gm. Radziejów

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º37´22,23”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º38´45,89”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 57 w miejscowości Płowce I, obręb Płowce I, gm. Radziejów dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 15 m3/h

    Qśr.d.   =  180,00 m3/d

Qmax.r= 27 540,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-21 13:19

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz i Ewa Tomaszewscy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 187 w miejscowości Bronisław, obręb Bronisław, gm. Dobre

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´51,52”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´34,79”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 187 w miejscowości Bronisław, obręb Bronisław, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Bronisław, gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 20 m3/h

Qśr.d.    =  117,65 m3/d

Qmax.r= 18000,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Małgorzata Chłodzińska
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-20 12:39

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2017r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz i Ewa Tomaszewscy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 283 w miejscowości Bronisław, obręb Bronisław, gm. Dobre

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´25,22”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º30´18,77”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 283 w miejscowości Bronisław, obręb Bronisław, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Bronisław, gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

Qmax.h.  = 15 m3/h

Qśr.d.    =  88,23 m3/d

Qmax.r= 13500,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-16 10:13

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2017r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Kujawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 200/4  w miejscowości Pilichowo, obręb Pilichowo, gm. Osięciny,

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º39´29,22”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º39´37,25”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 200/4 w miejscowości Pilichowo, obręb Pilichowo, gm. Osięciny dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Pilichowo, gm. Osięciny w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

Qśr.d.    =  114,0 m3/d

Qmax.r= 9120,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-16
 • opublikował: Marzena Szpadzińska
  data publikacji: 2017-06-16 10:09

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Leszka Polanowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę odcinka rowu melioracyjnego GB na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach Nr 168/1 i 169/1 w obrębie ewidencyjnym Szostka, gmina Radziejów.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-14 10:22

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Andrzeja Balcera, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na:

- zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej) na działkach Nr 23/3 oraz 22/2 w obrębie ewidencyjnym Borek, gmina Topólka..

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-13 10:04

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14 88-220 Osięciny

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

            1. Wierzba biała - 1 szt. znajdujące się na działce nr 481/13 w miejscowości Osięciny, gmina Osięciny

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-13 10:04

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn. zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Dariusz Tomaszewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na:

- wykonanie studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 57 w miejscowości Bodzanowo II, obręb Bodzanowo II,  gm. Dobre,  wg współrzędnych geograficznych:

 N: 52º42´25.09” szerokości geograficznej północnej,                                                                  

E:18º40´33.96”  długości geograficznej wschodniej,

- pobór wód podziemnych czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 do  nawodnień upraw rolniczych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Bodzanowo II,    gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września, w ilości:

            Qmax.h =  25,0 m3/h

            Qśr.d =    147, 06 m3/d

            Qmax.r =  45000,0 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-07 10:52

II Przetarg Ustny Nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 9 m², obecnie sklep rehabilitacyjno - medyczny.

Cena wywoławcza za 1m² - 46,50 zł. m-cznie plus podatek VAT. 

Wyżej opisane pomieszczenie użytkowe znajduje się w budynku SP ZOZ w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2017 r. o godz.12°° w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 95,00 zł. słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100(na jeden lokal użytkowy), w terminie do dnia 3 lipca 2017 r. w kasie SP ZOZ lub na konto: KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr 54 285 62 77.

drukuj (II Przetarg Ustny Nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-07 08:05

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 06.06.2017 r. po złożeniu wniosku przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe OLMAK Karolina Nadolska Stary Radziejów 11, 88-200 Radziejów REGON: 364206774 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

- wydania decyzji – zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne o następujących kodach:

 1. Odpady inne niż niebezpieczne:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 10

Odpady metalowe

2.

03 01 01

Odpady kory i korka

3.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

4.

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

5.

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

6.

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

7.

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

8.

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

9.

10 09 03

Żużle odlewnicze

10.

10 09 80

Wybrakowane wyroby żeliwne

11.

10 09 99

Inne niewymienione odpady

12.

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

13.

10 11 05

Cząstki i pyły

14.

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

15.

10 13 82

Wybrakowane wyroby

16.

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

17.

10 80 03

Żużle z produkcji żelazochromu

18.

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

19.

11 05 01

Cynk twardy

20.

11 05 02

Popiół cynkowy

21.

11 05 99

Inne niewymienione odpady

22.

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

23.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

24.

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

25.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

26.

12 01 13

Odpady spawalnicze

27.

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

28.

12 01 99

Inne niewymienione odpady

29.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

30.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

31.

15 01 03

Opakowania z drewna

32.

15 01 04

Opakowania z metali

33.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

34.

16 01 06

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

35.

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

36.

16 01 17

Metale żelazne

37.

16 01 18

Metale nieżelazne

38.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

39.

16 01 20

Szkło

40.

16 01 22

Inne niewymienione elementy

41.

16 01 99

Inne niewymienione odpady

42.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

43.

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

44.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

45.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

46.

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

47.

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe  lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

48.

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym ( z wyłączeniem 16 08 07)

49.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

50.

17 01 02

Gruz ceglany

51.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

52.

17 02 01

Drewno

53.

17 02 02

Szkło

54.

 

17 02 03

Tworzywa sztuczne

55.

 

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

56.

17 04 02

Aluminium

57.

17 04 03

Cynk

58.

17 04 04

Cynk

59.

17 04 05

Żelazo i stal

60.

17 04 06

Cyna

61.

17 04 07

Mieszaniny metali

62.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

63.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

64.

17 09 04

Zmieszanie odpady z budowy, remontów i8 demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

65.

19 10 01

Odpady żelaza i stali

66.

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

67.

19 12 02

Metale żelazne

68.

19 12 03

Metale nieżelazne

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.  

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-06 09:54

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

            1. Lipa drobnolistna - 3 szt. znajdujące się na działce nr 182/1 w miejscowości Szostka, gmina Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-06 09:51

Decyzja GB.I.6821.8.68.2015

Na podstawie art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 18.08.2015 r. w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 383, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest p. Czesław Rachuba), w celu dokonania czynności z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

Starosta Radziejowski

orzeka:

odmawia zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 383, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicelem jest p. czesław Rachuba), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

drukuj (Decyzja GB.I.6821.8.68.2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48

Decyzja GB.I.6821.8.85.2015

Na podstawie art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 31.08.2015 r. w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 154, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin, gmina Piotrków Kujawski dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest p. Edmund i Marianna Lewandowscy), w celu dokonania czynności z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

Starosta Radziejowski

orzeka:

odmawia zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 154, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin, gmina Piotrków Kujawski, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicelem jest p. Edmund i Marianna Lewandowscy), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

drukuj (Decyzja GB.I.6821.8.85.2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48

Decyzja GB.I.6821.8.87.2015

Na podstawie art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczaka, z dnia 1.09.2015 r. w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 199/1 i 200/1, położonej w obrębie geodezyjnym Bodzanowo, gmina Dobre dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości jest p. Józef Szpangiel), w celu dokonania czynności z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

Starosta Radziejowski

orzeka:

odmawia zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 199/1 i 200/1, położonej w obrębie geodezyjnym Bodzanowo, gmina Dobre, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta (według wypisu z rejestru gruntów właścicelem jest p. Józef Szpangiel), w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV

drukuj (Decyzja GB.I.6821.8.87.2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 11:48

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm. ) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.05.2017r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Mateusz Gębala, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 127/3 w miejscowości Byczyna Kolonia, obręb Byczyna Kolonia, gm. Dobre,

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º40´13,89”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º38´13,24”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 127/3 w miejscowości Byczyna Kolonia, obręb Byczyna Kolonia, gm. Dobre dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Byczyna Kolonia, gm. Dobre w okresie od 15 kwietnia do 15 września,  w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

Qśr.d.    =  55,88 m3/d

Qmax.r= 8550,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 13:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 13:14

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

dotyczący wynajęcia na okres pięciu  lat lokalu użytkowego o pow. 18,56 m2 na prowadzenie sklepiku szkolnego znajdującego się w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Wyżej opisana nieruchomość położona jest na działce o nr ewid. 112/49 o pow. 2,6383 ha, zapisanej  w księdze wieczystej  nr WL1R/00022904/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wyżej opisany lokal stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, jest  w trwałym zarządzie  Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Cena wywoławcza  za wynajem lokalu- 350 zł netto, wadium – 50 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2017 r. o godz. 1000 w budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, w auli szkolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do dnia 26.06.2017 r. (trzy dni przed przetargiem) na konto nr 91955100020000462020000020 Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Przemystce.

Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na pięć lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek  wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce pod nr tel. 542853665.

drukuj (I Przetarg Ustny Nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Malinowski
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 09:26

I Przetarg Ustny Nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

o g ł a s z a

I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 22  usytuowanej na działce gruntu nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.

Cena wywoławcza wynosi 122,00 zł. m-cznie plus podatek VAT.

Nieruchomość garażowa, stanowi własność powiatu radziejowskiego – obecnie jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2017 r. o godz.11ºº w siedzibie  SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17,00 zł. w terminie do dnia 23.06.2017 r. w kasie SP ZOZ lub na konto : KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy najmu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr (054) 285 62 77.

drukuj (I Przetarg Ustny Nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 08:11

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji

Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego
 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

drukuj (Sprawozdanie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Patyk
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-18 14:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-18 14:58

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

 

Na podstawie § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.1218.2014 Pana Tomasza Dominiaka prowadzącego dziłalność gospodarczą pod nazwą GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak z siedzibą w Czołowie 43, 88-200 Radziejów

zawiadamiam

że w dniu 20 czerwca 2017, od godz. 9:00 w miejscowości Wandynowo, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 82/2 z działkami sąsiednimi.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-16 09:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-16 09:45

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.05.2017r. po złożeniu wniosku przez Panią Danutę Linowiecką, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 87/1 w miejscowości Płowce II, obręb Płowce II, gm. Radziejów,

 wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º36´27,9”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º37´57,12”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 87/1 w miejscowości Płowce II, obręb Płowce II, gm. Radziejów dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Płowce II, gm. Radziejów w okresie od 15 kwietnia do 15 września,  w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

Qśr.d.    =  114,0 m3/d

Qmax.r= 17 442,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 11:53

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

 

Na podstawie §ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1034 ze zm.), działając na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej oznaczonej kancelaryjnie jako GB.IV.6640.8.522.2017 Pana Tomasza Dominiaka prowadzącego dziłalność gospodarczą pod nazwą GEOKLAS mgr inż. Tomasz Dominiak z siedzibą w Czołowie 43, 88-200 Radziejów

zawiadamiam

że w dniu 14 czerwca 2017, od godz. 9:00 w miejscowości Płowce II, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 203 z działkami sąsiednimi.

drukuj (Zawiadomienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 11:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 11:33

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.05.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Tadeusz Bączkiewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 3 w miejscowości Opatowice, obręb Opatowice, gm. Radziejów,
wg współrzędnych geograficznych:
N: 52º36´53,81”   szerokości geograficznej północnej
E: 18º34´0,68”     długości geograficznej wschodniej
- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 3 w miejscowości Opatowice, obręb Opatowice, gm. Radziejów dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Opatowice, gm. Radziejów w okresie od 15 kwietnia do 15 września,  w ilości:
Qmax.h.  = 15,0 m3/h
Qśr.d.    =  150,0 m3/d
Qśr.sezon.    =  73,05 m3/d
Qmax.r.  = 11 250,0  m3/r


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-05 10:35

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.05.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Huberta Szelągowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- zamianę rowu melioracyjnego GP-B  na rurociąg (urządzenie melioracji szczegółowej na działce Nr 203/5 w obrębie ewidencyjnym Borucin, gmina Osięciny.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-05-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-04 09:38

Ogłoszenie - wykaz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 28 kwietnia 2017 roku przez 21 dni, tj. do 19 maja 2017 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego. 

 

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-28 07:39

I przetarg ustny nieograniczony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. 9 m², obecnie sklep rehabilitacyjno - medyczny.

Cena wywoławcza za 1m² - 46,50 zł. m-cznie plus podatek VAT. 

Wyżej opisane pomieszczenie użytkowe znajduje się w budynku SP ZOZ w Radziejowie przy

ul. Szpitalnej 3, jest w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie, stanowią własność Powiatu Radziejowskiego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2017 r. o godz.12°° w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie ul. Szpitalna 3, pokój 2-94.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 95,00 zł. słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100, w terminie do dnia 25.05.2017 r.

w kasie SP ZOZ lub na konto: KDBS Filia w Radziejowie 71 9550 0003 2018 0000 7386 0003. Kwota osiągnięta w przetargu jest podstawą do podpisania umowy najmu na okres do trzech lat. Uchylenie się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SP ZOZ w Radziejowie pokój 2-95 lub telefonicznie pod nr 54 285 62 77.

drukuj (I przetarg ustny nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-28 07:37

Zawiadomienie GB.I.6821.8.68.2015

Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 383, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, gmina Piotrków Kujawski, o nieuregulowanym stanie prawnym

- zawiadamiam o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie.

Z dokumentacją można zapoznać się i wnieść ewentualne zastrzeżenia w Wydziale Geodezji Kartografii Architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w RAdziejowie przy ul. Kościuszki 20/22, III piętro, pok. Nr 323, w godz. 7:30 - 15:30 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

drukuj (Zawiadomienie GB.I.6821.8.68.2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12

Zawiadomienie GB.I.6821.8.85.2015

Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 154, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin, gmina Piotrków Kujawski, o nieuregulowanym stanie prawnym

- zawiadamiam o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie.

Z dokumentacją można zapoznać się i wnieść ewentualne zastrzeżenia w Wydziale Geodezji Kartografii Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22, III piętro, pok. nr 323, w godz. 7:30 - 15:30 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

drukuj (Zawiadomienie GB.I.6821.8.85.2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12

Zawiadomienie GB.I.6821.8.87.2015

Ddziałając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w celu dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem remontu linii napowietrznej SN-15kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 199/1 i 200/1, położonej w obrębie geodezyjnym Bodzanowo, gmina Dobre, o nieuregulowanym stanie prawnym

- zawiadamiam o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie.

Z dokumentachą można zapoznać się i wnieść ewentualne zastrzeżenia w Wydziale Geodezji Kartografii Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20/22, III piętro, pok. Nr 323, w godz. 7:30 - 15:30 w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

drukuj (Zawiadomienie GB.I.6821.8.87.2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Dariusz Zasada
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:12

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.04.2017 r. po złożeniu wniosku przez Państwa Barbarę i Jarosława Kalinowskich zam. Marianowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 139 w miejscowości Marianowo obręb Połajewo, gm. Piotrków Kujawski, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´08,81”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º24´58,82”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 139 w miejscowości Marianowo obręb Połajewo, gm. Piotrków Kujawski dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski, w ilości:

Qmax.h.  = 4,1 m3/h

Qśr.d.    =  200,0 m3/d

Qmax.d.    =  240,0 m3/d

Qmax.r= 24 000,0  m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-24 11:16

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.04.2017 r. po złożeniu wniosku przez Zakład Mechaniki Pojazdowej Łukasz Wojciechowski, Broniewek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, poprzez punkt zlewny przy komunalnej oczyszczalni ścieków w Radziejowie, ścieków przemysłowych z Zakładu Mechaniki Pojazdowej Łukasz Wojciechowski, Broniewek 32A, 88-200 Radziejów, po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, w ilości:

Qmax.h        =  0,05 m3/h

Qśr. dobowe   =  0,3 m3/d

Qmax. roczne  = 109,2 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości ) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-24 11:16

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.04.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Przemysław Gapski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 160/1 obręb Bytoń, gm. Bytoń,  wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º33´53,52”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º35´57,18”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 160/1 obręb Bytoń, gm. Bytoń dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Litychowo, gm. Bytoń i w miejscowości Bytoń, gm. Bytoń w ilości:

Qmax.h.  = 35,0 m3/h

Qśr.d.    =  228,76 m3/d

Qmax.r= 35 000,0  m3/r

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Starosty Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-11 12:32

Informacja

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

Starosta Radziejowski zawiadamia, 

że z dniem 07.04.2017 r. po złożeniu wniosku przez ALU CAN Sp. z o.o. ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa REGON: 101680666 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :

- zmiany decyzji – zezwolenia z dnia 17.02.2015r.. znak O.T.I.6233.26.2014 na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne polegająca na:

 

1.  Zmianie punktu 1 przedmiotowej decyzji poprzez zmianę rodzajów zbieranych odpadów na odpady o następujących kodach

(Lista kodów w załączonym pliku pdf)

2. Zmianie punktu 3 w zakresie sposobu magazynowania odpadów na

Odpady będą magazynowane na działkach o numerze ewidencyjnym 867/1 i 867/4 w Radziejowie, do których ALU CAN Sp. z o.o. posiada tytuł prawny, nabyty umową najmu zawartą z właścicielem Mariuszem Stanisławczyk. Zebrane odpady do czasu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia zbierane i magazynowane będą w hali magazynowej lub na utwardzonym placu:

 • luzem;
 • w tzw. „belach”;
 • pojemnikach;
 • big-bagach;
 • stalowych kontenerach o pojemnikach 3,5 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3, 20 m3, 25 m3, 34 m3 atestowanych – zalecanych do selektywnej zbiórki.

 

Hala magazynowa jest zadaszona, zamknięta, bez dostępu osób trzecich, posiada utwardzoną, szczelną powierzchnię. Powierzchnia magazynowa wynosi łącznie 2060,5 m2. Magazyn podzielony jest na boksy. Poszczególne boksy będą opatrzone napisem ODPADY z wyszczególnieniem rodzaju i kody odpadów.

Plac utwardzony, na którym będą magazynowane odpady jest ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Odpady zgromadzone na placu również będą oznakowane właściwie co do rodzaju i kodu odpadów. Sposób magazynowania poszczególnych odpadów został określony w tabeli, w punkcie 1 orzeczenia.

3. Zmianie punktu 4 w zakresie sposobu transportu odpadów na:

Transport w/w odpadów odbywać się będzie przez podmioty do tego uprawnione na podstawie stosownych umów. ALU CAN Sp. z o.o. posiada sprzęt do belowania i załadunku odpadów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia  można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej pokój nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 00 – 1530

  

 

 

 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 12:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 12:27

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Lipa drobnolistna – 4 szt. znajdujące się na działce nr 224/13 w miejscowości Dobre I, gmina Dobre
 2. Lipa drobnolistna – 2 szt. znajdujące się na działce nr 224/25 w miejscowości Dobre I, gmina Dobre
 3. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdująca się na działce nr 224/25 w miejscowości Dobre I, gmina Dobre

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-10 12:17

Ogłoszenie - wykaz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - nieodpłatny użytkownik informuje, że od dnia 29 marca 2017 roku przez 21 dni, tj. do 19 kwietnia 2017 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie wykaz nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie przeznaczonej do wynajęcia na okres trzech lat w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego. Wymieniona nieruchomość stanowi własność Powiatu Radziejowskiego.

drukuj (Ogłoszenie - wykaz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Skonieczny, dyrektor SPZOZ
  data wytworzenia: 2017-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-29 07:47

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 1. Robinia akacjowa - 3 szt. znajdujące się na działce nr 90/4 położonej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Piotrków Kujawski
 2. Topola włoska - 20 szt. znajdujących się na działce nr 221/2 położonej w     miejscowości Piotrków Kujawski , gm. Piotrków Kujawski

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2017-03-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-24 09:56

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:

            1. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdująca się na działce nr 37/1 w miejscowości Broniewek, gmina Radziejów

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 10:43

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.03.2017 r. po złożeniu wniosku przez Pana Jacka Gapskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia  wodnoprawnego  na :

- budowę przepustu w nurtach rowu melioracyjnego szczegółowego BA w miejscowości Szostka, gm. Radziejów, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º40´55,79”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º28´35,45”     długości geograficznej wschodniej

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:52

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.03.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Maciej Wardęcki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 45 w miejscowości Paniewek, gm. Topólka, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º32´29,91”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º44´30,54”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Paniewek, gm. Topólka dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Paniewek i Paniewo, w ilości:

Qmax.h.  = 20,0 m3/h

Qśr.d.    =  200,0 m3/d

Qmax.r= 24 000,0  m3/r

Qśrd.sezon= 130,436  m3/sezon

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:50

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.03.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Maciej Wardęcki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej Nr 2 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 95/1 w miejscowości Paniewek, gm. Topólka, wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º32´23,91”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º45´14,67”   długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich ze studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej w miejscowości Paniewek, gm. Topólka dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Paniewek, gm. Topólka i w miejscowości Żydowo, gm. Lubraniec w ilości:

Qmax.h.  = 20,0 m3/h

Qśr.d.    =  200,0 m3/d

Qmax.r= 24 000,0  m3/r

Qśrd.sezon= 130,43  m3/sezon

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:48

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Dobre ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew i krzewów:

            1. Wierzba biała - 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            2. Lipa drobnolistna – 3 szt. znajdujące się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            3. Klon zwyczajny – 3 szt. znajdujące się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            4. Brzoza brodawkowata – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            5. Modrzew europejski – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            6. Żywotnik – 26m² znajdujących się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 121/15

            7. Świerk pospolity – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Dobre I, gmina Dobre na działce nr 103/1

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-14 11:07

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

 

            1. Jesion wyniosły - 5 szt. znajdujących się w miejscowości Czołówek, gmina Radziejów na działce nr 8 (droga gminna nr 180408C)

            2. Jesion wyniosły – 1 szt. znajdująca się w miejscowości Stary Radziejów Wieś, gmina Radziejów na działce nr 16 (droga gminna nr 180433C)

 

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-13 12:22

Informacja

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 335 z późn.zm.)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta  Radziejowski  podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.03.2017 r. po złożeniu wniosku przez Gospodarstwo Rolne Tomasz Dudek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na :

- wykonanie urządzenia wodnego -  studni głębinowej Nr 1 wraz z obudową zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 268/1, obręb Ruszki, gm. Osięciny wg współrzędnych geograficznych:

N: 52º41´35,05”   szerokości geograficznej północnej

E: 18º43´53,82”     długości geograficznej wschodniej

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 w miejscowości Ruszki, gm. Osięciny dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych w obrębie własnego gospodarstwa rolnego, w ilości:

Qmax.h.  = 9,5 m3/h

Qśr.d.    =  93,44 m3/d

Qmax.r= 17 100 m3/r

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 dni (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1530 .

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-10 13:24

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urząd Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
 

1. Robinia akacjowa - 1 szt. działka nr 702 w miejscowości Radziejów, ul. Szpitalna.

2. Wierzba płacząca - 1 szt. działka nr 869 w miejscowości Radziejów, ul. Działkowa.

W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w  przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-28 11:41

Informacja

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 litera „f” ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 90, art.83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) Starosta Radziejowski podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek :

Urzędu Gminy Osięciny ul. I Armii WP 14  88-220 Osięciny
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1. Topola kanadyjska – 5 szt. znajdujących się w miejscowości Pocierzyn, gmina Osięciny na działce Nr 123/4


W związku z powyższym mają Państwo prawo składania w terminie 21 (od daty podania do publicznej wiadomości) uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

drukuj (Informacja)

Metryka