Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Uchwała Nr 20/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego będącej w trwałym zarządzie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach

Uchwała Nr 18/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Uchwała Nr 17/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 14/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

Uchwała Nr 13/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na wynajęcie na okres pięciu lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego budynków gospodarczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-21 10:24

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres jednego roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres jednego roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego
   data wytworzenia: 2018-12-11
  • opublikował: administrator
   data publikacji: 2018-12-21 10:17

Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną pieców będących w użytkowaniu Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego.

Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego.

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Radziejowskiego w 2019 roku

Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia reprezentantów Powiatu Radziejowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia Kieronika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Radziejowskiego w 2018 roku.

Uchwała Nr 306/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku Zarządu Powiatu w Radziejowie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 305/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Zarządu Powiatu w Radziejowie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028

Uchwała Nr 304/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie

Uchwała Nr 303/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 302/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 301/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartał 2018 roku

Uchwała Nr 300/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie upoważnienia Dyrektoa Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr 299/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Uchwała Nr 298/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Uchwała Nr 297/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019r. prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uchwała Nr 296/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych będących w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

Uchwała Nr 295/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 294/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Uchwała Nr 293/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2018r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Chwytaj Dzień pn. "Z koniem i Alpaką do większej sprawności" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała Nr 292/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 291/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 290/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu "Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" oraz skierowania go do konsultacji.

Uchwała Nr 289/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 288/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.

Uchwała Nr 287/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania "Stypendium Starosty Radziejowskiego" za najlepszy wynik egzaminu maturalnego w danym zespole szkół, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski

Uchwała Nr 286/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała Nr 285/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2018-2028

Uchwała nr 284/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2018 roku

Uchwała nr 283/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 282/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr 281/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/39, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 280/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/27, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 279/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/23, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 278/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Radziejów w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/20, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr 277/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę

Uchwała nr 276/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 275/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2018 roku

Uchwała nr 274/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 273/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 272/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano "Stypendium Starosty Radziejowskiego" na koniec roku szkolnego 2017/2018

Uchwała nr 271/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Uchwała nr 270/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Uchwała nr 269/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok

Uchwała nr 268/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2017 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17509
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-14 09:04:14