Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu w dniu 17 grudnia 2015 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 13 stycznia 2016 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.  

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-13 14:23

informacja o przeprowadzonych kontrolach

W miesiącach od lutego 2015 r .do listopada 2015 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Infrastruktury Technicznej przeprowadził 16 z 21 zaplanowanych kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz 1 kontrolę poza planem :

1.OSK Kapela Mariusz, ul. Piastowska 2/1, 88-230 Piotrków Kuj.

2.FH-U „ELKA” Budny Grzegorz Szewce 36, 88-230 Piotrków Kuj.
3.OSK „Delfin” Zalesiak Andrzej ul.  Chopina 3, 88-200 Radziejów
4.OSK Kwaśny Jacek, Borucin 8, 88-220 Osięciny
5.Ośrodek Szkolenia Kierowców Budzyński Krzysztof, Czamaninek 90, 87-875 Topólka
6.OSK „Auto-szkoła” Krzysztof Idziak ul. Strażacka 17, 88-230 Piotrków Kujawski
7.OSK Rejman Iwona, Zagorzyce 53, 88-200 Radziejów
8.OSK Tworek Andrzej, Broniewek 36, 88-200 Radziejów
9.PZMOT w Bydgoszczy, Zakład Nr 10, ul. Parkowa 3, 88-200 Radziejów
10.OSK Kosmecki Wojciech, ul. Włocławska 69, 88-230 Piotrków Kuj.
11.OSK Grzechowiak Roman ul. Stanisława Moniuszki 2, 88-200 Radziejów
12.OSK Markowska Agnieszka, Bronisław 107, 88-210 Dobre
13.Prywatna Nauka Jazdy Radzikowski Tomasz, Przemystka 23/4, 88-200 Radziejów
14.OSK Gotówka Grażyna, Dobre Wieś 4, 88-210 Dobre
15.OSK Nowak Danuta ul. Parkowa 6/8, 88-210 Dobre
16.OSK Zachwieja Damian, Pocierzyn 11, 88-220 Osięciny
Nie dokonano kontroli w:
1. OSK "ADAM" Adam Olszewski z powodu zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę,
2. OSK "MASZ" Szczepan Marchwiński z powodu zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę,
3. OSK Karol Spychalski - skreślenie z listy OSK, zakończenie działalności szkoleniowej,
4. OSK Paweł Pietrzak - skreślenie z listy OSK, zakończenie działalności szkoleniowej,
5. OSK "Krokodyl" Mroczkowska Małgorzata - skreślenie z listy OSK, zakończenie działalności szkoleniowej,
Kontrola dodatkowa poza planem kontroli odbyła się w OSK Roman Grzechowiak.
W kontrolowanych OSK w czasie przeprowadzanej kontroli nie stwierdzono rażących uchybień skutkujących wszczęciem postępowania w sprawie wykreślenia ośrodka z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Zgodnie z obowiazującymi przepisami do wszystkich Ośrodków Szkolenia Kierowców wystosowano wystąpienia pokontrolne.

drukuj (informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-31 10:05

informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniach 7 -15 grudnia 2015r. kontrole następujących Stacji Kontroli Pojazdów:

1.PHU „Auto Sernice” – Karol Witkowski  Skibin 1A 88-200 Radziejów
2.Diagnostyka samochodowa – Teresa Szulc Radziejów ul. Brzeska 47A   88-200 Radziejów
3.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w  Dobrem ul. Dworcowa 88-210 Dobre
4."Jankowski" AUTO-HANDEL Mariusz Jankowski ul. Lipowa 4 87-860 Chodecz Stacja Kontroli Pojazdów w Osięcinach ul. Traugutta 5   88-220 Osięciny  
5. Firma Handlowo-Usługowa  Jolanta Rakowska   Piotrków Kuj ul. Włocławska 49    88-230 Piotrków Kuj. 
6.Polski Związek Motorowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zakład nr 10 w Radziejowie ul. Parkowa 3    88-200 Radziejów

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

drukuj (informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-31 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 09:41

informacja o przeprowadzonych kontrolach

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził w dniach 21-25 września 2015r. kontrole następujących PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM
1.Firma Transportowo – Handlowa „JANOS”, Jan Osuch, ul. Polna 2/18, 88-200 Radziejów,
2.Zakład Usługowy Karol Jarzębiński, Plebanka 1A, 88-200 Radziejów,
3.Transport Ciężarowy Handel Obwoźny - Jan Krychowiak – ul. Mickiewicza 6, 88-210  Dobre

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Sporządzono sprawozdania z kontroli.

 

drukuj (informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-17 11:04

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniach od 24.08.2015 do 02.09.2015 r. na podstawie § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.370.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Radziejowskim w dniu 31.07.2014 r., art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712, ze zm.), art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2013, poz. 569 i 645/2014 poz. 379 i 1072).

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 13:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-16 13:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 13:39

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 4.12.2015 r. przeprowadził kontrolę stowarzyszenia rejestrowego pod nazwą Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014 poz. 715 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli była "Zgodność realizacji zadań z Kalendarzem Imprez Sportowych na 2015 r.". W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 5 grudnia 2015 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 13:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak
   data wytworzenia: 2015-12-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-16 13:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 13:39

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 2.12.2015 r. przeprowadził kontrolę Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: realizacja zawodów sportowych finansowanych przez powiat. Zakres kontroli obejmował zgodność działań zaplanowanych w ramach wsparcia i upowszechnienia kultury fizycznej w powiecie radziejowskim. Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 5.12.2015 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 13:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomczak
   data wytworzenia: 2015-12-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-16 13:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 13:39

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniach 3 - 4.11.2015 r. przeprowadzili kontrolę w Powiecie Radziejowskim. Przedmiotowym zakresem kontroli było zrealizowanie projektu pn. "Modernizacja bazy dydaktycznej dla zawodów rolniczych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce" w ramach Osi priorytetowej 3 - Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-10 12:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-10 12:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-10 12:10

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach 22 i 23.09.2015 r. przeprowadzili kontrolę w Powiecie Radziejowskim. Przedmiotem kontroli było opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2014 roku. Dnia 3.11.2015 r. został podpisany protokół z kontroli problemowej (WPS.V.9451.1.7.2015/BS.MU).

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-02 12:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
   data wytworzenia: 2015-12-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-02 12:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-02 12:06

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 29.10.2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 27.11.2015 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-30 10:34

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 27.10.2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 19.11.2015 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-26 09:16

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przeprowadzili kontrolę (wizytę monitoringową) w Miejskim Zespole Szkół Gimnazjum nr 1 w Radziejowie, w dniu 17.06.2015 r. na podstawie § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.370.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim z dnia 31.07.2014 r., art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712, ze zm.), art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2013, poz.569 i 645/2014 poz. 379 i 1072). Nazwa projektu „Wiedza moją przyszłością”.

Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie czy:

 • usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
 • usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu,
 • zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem
  o dofinansowanie realizacji projektu,
 • pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.

W dniu 29.06.2015 r. Powiat Radziejowski otrzymał informację pokontrolną nr 142/1/2015.

Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 31.07.2015 r., o nr EF-II-K.44.63.2.2015 88211/07 /2015 (data wpływu: 18.08.2015 r.), przekazała informację, iż w związku z brakiem uchybień i nieprawidłowości w Informacji pokontrolnej nr 142/1/2015 podjęła decyzję o niewydawaniu zaleceń pokontrolnych oraz zakończeniu ścieżki kontroli.

Radziejów, 16.09.2015 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-21 08:25

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach 23.06.2015 r. do do 6.07.2015 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Zakres kontroli objął: realizację planu finansowego jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania planu finansowego, gospodarkę pienieżną, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 24.07.2015 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Gąsiorowska, Justyna Chojnacka
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-03 10:56

Informacja o prowadzonej kontroli

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadzili kontrolę (wizytę monitoringową) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, w dniu 17.06.2015 r. na podstawie § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.042.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim z dnia 06.03.2014 r., art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712, ze zm.), art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2013, poz.569 i 645/2014 poz. 379 i 1072). Nazwa projektu „Lepsza szkoła- lepszy start absolwentów kierunków zawodowych”.

Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie czy:

 • usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona,
 • usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu,
 • zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem
  o dofinansowanie realizacji projektu,
 • pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS.

W dniu 09.07.2015 r. Powiat Radziejowski otrzymał informację pokontrolną nr 140/1/2015.

Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 17.07.2015 r., o nr EF-II-K.44.63.3.2015 84113/0 /2015, przekazała informację, iż w związku z brakiem uchybień i nieprawidłowości w Informacji pokontrolnej nr 140/1/2015 podjęła decyzję o niewydawaniu zaleceń pokontrolnych oraz zakończeniu ścieżki kontroli.

Radziejów, 24.07.2015 r.

drukuj (Informacja o prowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2015-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-24 12:11

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 07 lipca 2015 roku przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji od 01 stycznia 2014 r. do 06 lipca 2015 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Dnia 15 lipca 2015 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.  

 

Radziejów, dnia 15 lipca 2015 roku 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-15 09:44

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadzili kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dniach od 20.04.2015 r. do 22.04.2015 r. na podstawie § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.042.2014 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim w dniu 06.03.2014 r., art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712, ze zm.), art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2013, poz.569 i 645/2014 poz. 379 i 1072). Nazwa projektu „Lepsza szkoła- lepszy start absolwentów kierunków zawodowych”.

 

Zakres kontroli:

 • prawidłowość rozliczeń finansowych,
 • kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
 • sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,
 • sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
 • zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
 • prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych,
 • zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
 • sposób prowadzenia i archiwizacja dokumentacji projektu,
 • poprawność udzielania Zamówień Publicznych,
 • poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

 

W dniu 26.05.2015 r. Powiat Radziejowski otrzymał informację pokontrolną nr 72/1/2015.

 

Zalecenia pokontrolne wpłynęły dnia 22.06.2015 r. znak EF-II-K.44.63.1.2015 74104/06/2015.

 

Beneficjent realizował projekt co do zasady prawidłowo poza wymienionymi poniżej uchybieniami.

 

Instytucja Pośrednicząca zaleca Beneficjentowi, aby w przypadku realizacji projektów
w ramach PO KL stosował zapisy umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności zapisy zobowiązujące Beneficjenta do informowania IP PO KL o zmianach w realizacji projektu. Instytucja Pośrednicząca PO KL zobowiązuje Beneficjenta do złożenia wyjaśnień dotyczących podjętych działań naprawczych, w kwestii zrealizowania wsparcia w formie staży.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sławomir Staniszewski
  data wytworzenia: 2015-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-14 15:06

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 19.06.2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 10.07.2015 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-10 12:30

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru  w dniu 19 czerwca 2015 roku przeprowadził kontrolę problemową  w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji od 01 stycznia 2014 r. do 18 czerwca 2015 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 29 czerwca 2015 roku  zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-30 13:17

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 21.05.2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zarządzie Dróg  Powiatowych w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 19.06.2015 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
                                                                           
                                                                                                    
Radziejów, dnia 24.06.2015 r. 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-24 12:08

Informacja o przeprowadzonej kontroli

 

W dniu 17 grudnia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. 
Okres kontroli: 01.01.2014 r. – 16.12.2014 r.
W dniu 31 marca 2015 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-19 13:01

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 16 grudnia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. 
Przedmiotem kontroli było: prowadzenie obowiązującej dokumentacji w Placówce.
W dniu 31 marca 2015 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-19 13:01

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 9 grudnia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi. 
Przedmiotem kontroli było: dokonanie oceny działalności wtz na podstawie prowadzonej dokumentacji.
Okres kontroli: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
W dniu 31 marca 2015 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-19 13:01

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 19 grudnia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przeprowadziło kontrolę w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie. 
Przedmiotem kontroli było: dokonanie oceny działalności ŚDS w Radziejowie na podstawie prowadzonej dokumentacji.
Okres kontroli: 01.01.2014 r. – 18.12.2014 r.
W dniu 31 marca 2015 r. z przeprowadzonej kontroli zostało podpisane sprawozdanie.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Bentkowska
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-19 13:01

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radziejowie w dniu 22.05.2015 r. przeprowadził kontrolę problemową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie. Przedmiotem kontroli było: przestrzeganie przepisów w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, przestrzeganie przepisów w sprawie zatrudniania pracowników niepedagogicznych, przestrzeganie przepisów w sprawie wynagradzania pracowników niepedagogicznych. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 11.06.2015 r. zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Radziejów, dnia 11.06.2015 r. 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Wawrzyniak, Dorota Waszak
  data wytworzenia: 2015-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-15 07:34

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 28.04.2015 r. do 07.05.2015 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Zakres kontroli objął: realizację planu finansowego jednostki, dochody i wydatki, realizację funduszu wynagrodzeń, naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania planu finansowego, sprawozdań o należnościach i zobowiązaniach jednostki, gospodarkę pieniężna, rachunki bankowe, terminowość realizacji zobowiązań jednostki. Dnia 26.05.2015 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Jednostka zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności oraz naliczania odsetek nie później niż na koniec każdego kwartału.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ciechanowska, Grażyna Gąsiorowska, Justyna Chojnacka
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-08 12:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-08 12:32

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Starostwo Powiatowe w Radziejowie - Wydział Organizacji i Nadzoru w dniu 06 maja 2015 roku przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. Kontrola obejmowała: prawidłowość przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami według dokumentacji od 01 stycznia 2014 r.do 05 maja 2015 r. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 22 maja 2015 roku zostało podpisane sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Radziejów, dnia 29 maja 2015 roku

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Brzezińska, Maria - Jola Zalewska
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-29 11:50

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniach od 22.04.2015 r. do 27.04.2015 r. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie. Zakres kontroli objął: realizację planu finansowego jednostki, dochody i wydatki, rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania planu finansowego, gospodarkę pienieżną, rachunki bankowe, rozrachunki i roszczenia. Dnia 19.05.2015 r. został podpisany protokół z przeprowadzonej kontroli. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Ciechanowska, Grażyna Gąsiorowska, Justyna Chojnacka
  data wytworzenia: 2015-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-20 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-20 11:31

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Zespół kontrolny Biura Kontroli Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w dniach 1.12.-9.12.2014 r., 16.12.-17.12.2014 r., 7.01.-8.01.2015 r., 13.01.-15.01.2015 r. przeprowadzili kontrolę planowaną na zakończenie projektu w Powiecie Radziejowskim.
Przedmiotem kontroli było zrealizowanie projektu pn. „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej 3 - Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 - rozwój infrastruktury edukacyjnej. 
Kontrolą objęto okres 4.06.2008 r. – 30.09.2011 r. 
W dniu 27.02.2015 r. Powiat Radziejowski otrzymał informację pokontrolną z kontroli problemowej realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
Zalecono Beneficjentowi terminowe regulowanie należności zgodnie z terminami wskazanymi w umowach z wykonawcami.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-04-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-13 10:41

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 05.03.2015 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie kontrolę na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm. ), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

 • sprawdzenie utrzymania czystości i porządku w obiekcie oraz postępowania z odpadami komunalnymi,
 • sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Połatyński
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-10 13:06

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach 18 września 2014 r. – 23 września 2014 r. przeprowadził kontrolę. 
Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych:
1) ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.), dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, w tym:
- spełniania wymogów formalnoprawnych składanych wniosków o wydanie decyzji wyłączających grunty z produkcji oraz niezbędnej dokumentacji do jej wydania,
- spełniania wymogów formalnoprawnych wydanych decyzji oraz terminowości ich wydawania,
- poprawności ustalania należności i opłat,
2) ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowiecki (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.), dotyczących wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem obwodami łowieckimi – polnymi, w tym:
- spełniania wymogów formalnoprawnych umów dzierżawy obwodów łowieckich polnych,
- poprawności naliczania czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich,
- poprawności rozliczania otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwa i gminy,
3) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), dotyczących przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych, w tym:
- wewnętrznej organizacji jednostki w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skargi i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
- sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków,
- faktycznego sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 
Kontrolą objęto rok 2013.
W dniu 5 lutego Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało wystąpienie pokontrolne z dnia 2 lutego 2015 r. znak WNK.DW.III.431.2.2.2014.WK.JL.
Zalecono podjecie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień i nieprawidłowości:
- w decyzjach zezwalających na odrolnienie gruntów wskazanie prawidłowego organu odwoławczego,
- przestrzeganie terminów postępowania o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej określonych w art. 35 § 3 K.p.a. lub stosowanie zasady określonej w art. 36 K.p.a.

 

Radziejów, 11 lutego 2015 r.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-02-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-13 09:08

Informacja o przeprowadzonych kontrolach

W miesiącach od czerwca 2014 r .do grudnia 2014 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Infrastruktury Technicznej przeprowadził 16 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców:

1.OSK Kapela Mariusz, ul. Piastowska 2/1, 88-230 Piotrków Kuj.
2.FH-U „ELKA” Budny Grzegorz Szewce 36, 88-230 Piotrków Kuj.
3.OSK „Delfin” Zalesiak Andrzej ul.  Chopina 3, 88-200 Radziejów
4.OSK Kwaśny Jacek, Borucin 8, 88-220 Osięciny
5.Ośrodek Szkolenia Kierowców Budzyński Krzysztof, Czamaninek 90, 87-875 Topólka
6.OSK „Auto-szkoła” Krzysztof Idziak ul. Strażacka 17, 88-230 Piotrków Kujawski
7.OSK Rejman Jarosław, Zagorzyce 53, 88-200 Radziejów
8.OSK Tworek Andrzej, Broniewek 36, 88-200 Radziejów
9.PZMOT w Bydgoszczy, Zakład Nr 10, ul. Parkowa 3, 88-200 Radziejów
10.OSK Kosmecki Wojciech, ul. Włocławska 69, 88-230 Piotrków Kuj.
11.OSK Grzechowiak Roman ul. Stanisława Moniuszki 2, 88-200 Radziejów
12.OSK Markowska Agnieszka, Bronisław 107, 88-210 Dobre
13.Prywatna Nauka Jazdy Radzikowski Tomasz, Przemystka 23/4, 88-200 Radziejów
14.OSK Gotówka Grażyna, Dobre Wieś 4, 88-210 Dobre
15.OSK Nowak Danuta ul. Parkowa 6/8, 88-210 Dobre
16.OSK Zachwieja Damian, Pocierzyn 11, 88-220 Osięciny
 
OSK „ADAM” Adam Olszewski ul. Sikorskiego 23, 88-220 Osieciny - nie prowadzi działalności
 
W czasie kontroli nie stwierdzono rażących uchybień skutkujących wszczęciem postępowania w sprawie wykreślenia ośrodka z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Zgodnie z obowiazującymi przepisami do wszystkich Ośrodków Szkolenia Kierowców wystosowano wystąpienia pokontrolne.

drukuj (Informacja o przeprowadzonych kontrolach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wojtysiak
  data wytworzenia: 2015-01-23
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-23 09:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 10:05

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku w dniu 27 listopada 2014 r. przeprowadziło kontrolę w archiwum zakładowym w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w zakresie:

 • pełnej ewidencji zasobu w postaci spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazywanych do archiwum zakładowego, wykazu tych spisów, spisów dokumentacji wybrakowanej, ewidencji udostępnień akt (do wglądu),
 • statutu, regulaminu organizacyjnego oraz obowiązujących przepisów kancelaryjno- archiwalnych Urzędu (do wglądu),
 • czwartego egzemplarza spisów zdawczo-odbiorczych akt kat. A, wytworzonych od czasu ostatniej kontroli (nie dotyczy jednostek przysyłających oryginały spisów wraz ze sprawozdaniem rocznym),
 • wykazu ilości dokumentacji niearchiwalnej z podziałem na kategorię BE-50,
  B-50 oraz pozostała kategorię B.

Dnia 29 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi:

1.Zgodnie z §63.1 instrukcji kancelaryjnej należy przekazać na podstawie spisów zdawczo- odbiorczych z poszczególnych komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego komplet materiałów archiwalnych (akta kategorii A) oraz pozostałą dokumentację kat. B, wytworzone do 2011 r. Akta przed przekazaniem muszą być prawidłowo opisane, uporządkowane oraz zewidencjonowane przez pracowników komórek organizacyjnych Urzędu. Zgodnie z §15.4 instrukcji archiwalnej materiały archiwalne należy umieścić w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej.

Termin wykonania zalecenia pokontrolnego ustala się : do 30 czerwca 2015 r.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta dr Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2015-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-08 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 09:41:18