Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radziejow.pl

Treść strony

Schemat procedury kontroli

Informacja o przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-12-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-24 07:36

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W miesiącach od lutego do listopada 2018 roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej przeprowadził 15 zaplanowanych kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców:

 

 1. OSK Budzyński Krzysztof, Czamaninek,
 2. OSK Grzechowiak Roman, Radziejów,
 3. Prywatna Nauka Jazdy Radzikowski Tomasz, Przemystka,
 4. PZMOT w Bydgoszczy , Zakład nr 10 w Radziejów,
 5. OSK „MASZ” Szczepan Marchwiński, Osięciny, ( skreślony z ewidencji)
 6. OSK Auto-Szkoła Krzysztof Idziak, Piotrków Kujawski,
 7. OSK Gotówka Grażyna,  Dobre Wieś,
 8. OSK Tworek Andrzej, Broniewek 36,
 9. OSK Kwaśny Jacek, Borucin 8,
 10. OSK „DELFIN” Zalesiak Andrzej, Radziejów,
 11. OSK Zachwieja Damian, Pocierzyn 11,
 12.  FH-U „ELKA” Budny Grzegorz, Szewce 36,
 13. OSK Kapela Mariusz, Piotrków Kujawski,
 14. OSK Rejman Iwona Zagorzyce 53,
 15. OSK Modrzejewski Izbica Kujawska, (kontrola placu manewrowego w m. Bronisław),
 16. OSK Markowska Agnieszka Bronisław,

 

Nie dokonano kontroli w:

W OSK „MASZ” Osięciny kontroli nie przeprowadzono   ponieważ OSK Marchwiński zakończył działalność gospodarczą przed terminem zaplanowanej kontroli i został skreślony z ewidencji działalności OSK.

W kontrolowanych OSK w czasie przeprowadzanej kontroli nie stwierdzono rażących uchybień skutkujących zastosowaniem art.45 ust.1 tj. wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wszystkich Ośrodków Szkolenia Kierowców wystosowano wystąpienia pokontrolne.

 

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-11 11:06

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w roku 2018 firm prowadzących na terenie powiatu radziejowskiego Stacje Kontroli Pojazdów.

 

Lp.

Nazwa firmy prowadzącej SKP

  Wynik kontroli

   1.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SP.Z O.O. 85-808 BYDGOSZCZ UL.BIAŁOGARDZKA 7  ZAKŁAD NR 10 OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Parkowa 3 88-200 Radziejów

 

 Pozytywny – bez uwag

   2.

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W DOBREM PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  ul. Dworcowa 13 88-210 Dobre

 Pozytywny – bez uwag

   3.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

JOLANTA RAKOWSKA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Włocławska 64 88-230 Piotrków Kujawski

  Pozytywny – bez uwag

   4.

DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA TERESA SZULC

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW w Biskupice 1D 88-200 Radziejów

 

  Pozytywny – bez uwag

   5.

PHU „AUTO SERVICE” KAROL WITKOWSKI PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Skibin 1A 88-200 

   Pozytywny – bez uwag

   6.

„JANKOWSKI”
AUTO-HANDEL MARIUSZ JANKOWSKI

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW ul. Traugutta 5 88-220 Osięciny 

   Pozytywny – bez uwag

   7.

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ROMAN GANAS OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bytoń 64E 88-231 Bytoń

 Pozytywny – bez uwag

 

W ww. firmach prowadzących stacje kontroli pojazdów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji i eksploatacji urządzeń diagnostycznych.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-11 11:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 11:00

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej o przeprowadzonych w 2018 r. kontrolach firm transportowych z terenu powiatu radziejowskiego posiadających licencje/zezwolenia w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy.

 

Kontrole  przeprowadzono na podstawie art. 83 i 84 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późń. Zm.) oraz harmonogramu kontroli przedsiębiorców posiadających licencje/zezwolenia w krajowym transporcie drogowym na rok 2018. Według ww. harmonogramu wyznaczonych zostało 14 firm transportowych.

           

Wykaz firm transportowych, w których przeprowadzone zostały kontrole.

Lp.

        Nazwa firmy transportowej

  Data kontroli

  1.

P.H.U. „TRANSKUP” Jacek Skupniewicz ul. Skarbka 46 88-220 Osięciny

22 października 2018 r.

  2.

P.P.H.U. „MAJ-WASZ” s.c. Dariusz Waszak Sławomir Majchrzak Witowo Kol. 11 88-231 Bytoń

18 października 2018 r.

  3.

Transport Ciężarowy Śniadecki Zenon Dęby 28 88-210 Dobre

16 października 2018 r.

  4.

Transport Ciężarowy Skup i Sprzedaż Edward Bartczak Koszczały 32 88-210 Dobre

08 października 2018 r.

  5.

Usługi Transportowe – Handel Obwoźny Lesław Bilak Dęby 22 88-210 Dobre

12 października 2018 r.

   6.

Usługi Transportowe Handel Obwoźny Zbigniew Stefański Smarglin 69 88-210 Dobre

03 października 2018 r.

   7.

Zakład Usług Transportowych „TRANSIT” sp. j. Sobczyński Ryszard Szewczyk Piotr ul. Średnia 121 88-200 Radziejów

  Z dniem 15.02.2018 r. zaprzestano działalności transportowej - decyzja Starosty Radziejowskiego
z dnia 15.02.2018 r. nr O.T.T.7252,1.2.2018

   8.

BEN-TRANS Sebastian Artur Benedykciński ul. 11 Listopada 88-230 Piotrków Kujawski

30 października 2018 r.

   9.

P.P.H.U ADMAR Andrzej Jąkalski ul. 19 Stycznia 21 88-210 Dobre

01 października 2018 r.

 10.

P.H.U WĘGROL Sławomir Gadaliński Bieganowo 40 88-200 Radziejów

  28 wrzesień 2018 r.

 11.

F.H.U. MARWAT Mariusz Watkowski ul. Brzeska 55 88-200 Radziejów

  26 września 2018 r.

 12.

Transport Towarowy Edward Matacz ul. Wierzbowa 2B 88-230 Piotrków Kujawski

24 września 2018 r.

 13.

Usługi Transportowe Andrzej Matacz Wójcin 59 88-230 Piotrków Kujawski

 20 września 2018 r.

 14.

F.H.U. „U FARMERA” Marian Kołtuński ul. Mickiewicza 16 88-210 Dobre

18 września 2018 r.

 

W dokumentacjach ww. firm nie stwierdzono uchybień.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Szpadzińska
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-11 10:58

Informacja o przeprowadzonej kontroli

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-11-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-20 08:02

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 19.09.2018 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie kontrolę na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm. ), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

 • sprawdzenie utrzymania bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego pomieszczeń oraz postępowania z odpadami,
 • sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Halina Wiśniewska
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-23 12:56

Informacja o przeprowadzonej kontroli

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-10-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-11 09:52

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 18 września 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Protokół kontroli Nr 64/NHK/2018.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Nieprawidłowości podczas kontroli nie stwierdzono.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-01 12:39

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej

w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Miasta w Radziejowie

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764ze zm.)

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów.

 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie w dniu 22 czerwca 2018 roku”.

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.

 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.

 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.

 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.

 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców miasta.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w Radziejowie oceniono pozytywnie.

Do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Burmistrz Miasta w Radziejowie zobowiązany jest w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2018-07-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-17 10:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-17 10:19

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Informacja o wynikach kontroli problemowej wykonywania zadań obrony cywilnej

w wybranych jednostkach powiatu radziejowskiego - Urząd Gminy w Osięcinach

 

sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy  z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764ze zm.)

 

Cel kontroli: sprawdzenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Osięcinach.

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Osięcinach, ul. Wojska Polskiego14, 88-220 Osięciny.
 2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny określony w ,,Programie przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Osięcinach w dniu 27 kwietnia 2018 roku”.

 

ZAKRES KONTROLI

Realizacja zadań obrony cywilnej:

 

 1. Sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury.
 3. Planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji.
 4. Realizacja szkolenia w zakresie powszechnej  samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności.
 5. Stan bazy magazynowej oraz prowadzenie dokumentacji.

 

Wnioski i zalecenia kontrolujących:

 

Ad. 1) Sposób opracowania planu obrony cywilnej oceniono pozytywnie.

Ad. 2) Przedsięwzięcia związane z ochroną zabytków realizowane są dobrze.

Ad. 3) Dokumentacja dotycząca wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania   prowadzona właściwie.

Ad. 4) Kontynuować szkolenia wśród mieszkańców gminy.

Ad. 5) Stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji oceniono pozytywnie.

 

Realizację zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Osięcinach oceniono pozytywnie.

 

Do ustaleń  zawartych w protokole pokontrolnym nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

 

Wójt Gminy Osięciny zobowiązany jest w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku poinformować organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań. Pisemny meldunek o wykonaniu zaleceń należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Marcinkowska
  data wytworzenia: 2018-06-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-11 14:54

Informacja o przeprowadzonej kontroli

Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu w dniach 20 listopada 2017 r. – 24 listopada 2017 r., 27 listopada 2017 r. – 29 listopada 2017 r., 8 grudnia 2017 r., 11 grudnia 2017 r. – 12 grudnia 2017 r.  przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Radziejowie.

Zakres kontroli:

 1. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 3. prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 4. wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrola objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokóle kontroli podpisanym dnia  12.12.2017 r. znak sprawy 562017110014. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Toruniu zawiadomił o konieczności złożenia dokumentów korygujących zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole. Dokumenty korygujące zostały złożone.

 

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kołtuniak
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-27 09:22

Informacja o przeprowadzonej kontroli

W dniu 11.09.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim przeprowadzona została kontrola przez Sędziego Sądu Rejonowego w Radziejowie.

Kontrolą objęto legalność przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi, prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, przestrzegania praw tych osób, ich warunki bytowe a także działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi nad wyżej wspomnianymi osobami nadzór oraz współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi i prawidłowość oraz terminowość załatwiania ich skarg i wniosków.

Kontrolą objęto okres od 10 września 2015 r do 11 września 2017 roku.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszania praw czy legalności przyjmowania i przebywania w Domu Pomocy Społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja medyczna i przebywania w zakładzie ww. Osób z zaburzeniami psychicznymi jest zgromadzona prawidłowo i wyczerpująco. Warunki bytowe, działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i z rodzinami i opiekunami prawnymi osób z zaburzeniami psychicznymi jak również proces załatwiania skarg i wniosków nie budzi zastrzeżeń.

drukuj (Informacja o przeprowadzonej kontroli)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Bożena Sawicka
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-02 08:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10952
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-18 10:39:35